Bosna i Hercegovina     | 24.11.2022. 11:46 |

Vlada FBiH donijela Uredbu o postupku dokazivanja ispunjenosti uvjeta za imenovanje u ustanovama

FENA Saopćenje, Foto/ Branka Soldo

MOSTAR, 245. studenoga (FENA) - Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Uredbu o postupku dokazivanja ispunjenosti općih i posebnih uvjeta za imenovanje u tijela uprave, nadzora i rukovodstva u federalnim ustanovama socijalne zaštite.

Ovom uredbom detaljnije se uređuje postupak imenovanja upravnih i nadzornog odbora, te direktora u ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH, kao i način dokazivanja ispunjenosti općih i posebnih uvjeta i nepostojanja zakonskih zapreka za imenovanje na navedene pozicije.

Odredbe ovog propisa primjenjuju se na postupak i procedure imenovanja na pozicije predsjednika i članova upravnih i nadzornog odbora, kao i na poziciju direktora u federalnim ustanovama socijalne zaštite u skladu sa odredbama Zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH. Kandidat za imenovanje na ove pozicije dužan je dokazati ispunjavanje općih i posebnih uvjeta, kao i nepostojanje zapreka za imenovanje na način i po postupcima utvrđenim odredbama ove uredbe.

Uredba obuhvaća postupak definiranja sadržaja i objave javnog natječaja, potom postupak prijavljivanja na javni natječaj, kao i postupak provjeravanja ispunjenosti uvjeta, te postupak izbora i imenovanja. Stupa na snagu idućeg dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

U obrazloženju je navedeno da je odredbama Zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH utvrđeno da će Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti propis kojim će utvrditi bliže uvjete u pogledu postupka za dokazivanje ispunjenosti općih i posebnih uvjeta, te potrebne dokumentacije za imenovanje na utvrđene pozicije u federalnim ustanovama socijalne zaštite. Inače, ovaj zakon stupio je na snagu u kolovozu ove godine.

Također, donošenjem ovog provedbenog akta osigurava se jedinstveno i transparentno postupanje u provođenju postupka imenovanja tijela uprave, nadzora i rukovođenja u federalnim ustanovama socijalne zaštite, priopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

(FENA) R. G.

Vezane vijesti

Promo

Trivan: Uspešnost m:tel-a ključna je za rast cele privrede

Samsung predstavlja novu i poboljšanu fitness narukvicu, Samsung Galaxy Fit3

Otvoren međunarodni javni konkurs NLB Grupe za mlade umjetnike