Kontakt

Direktor agencije
Mr.sci.Elmir Huremović, dipl.inž.el.
direktor@fena.ba 

Zamjenik direktora
Prof. dr. sc. Ilija Musa
Ilija.Musa@fena.ba 

Glavni urednik
Dejan Jazvić
Dejan.Jazvic@fena.ba 

Zamjenik glavnog urednika
Haris Dedović
Haris.Dedovic@fena.ba 

Redakcija Sarajevo

Ćemaluša 1, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefoni
+387 33 226-491 (Centrala)
+387 33 445-336 (Desk)
+387 33 265-460 (Fax)
+387 33 445-346 (Marketing)

E-mail
fena@fena.ba


Redakcija Mostar

Ante Starčevića bb, 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefoni
+387 36 319-222 
+387 36 319-322 

Fax
+387 36 319-422 

E-mail
desk.mostar@fena.ba


Marketing

+387 33 445-477

E-mail
marketing@fena.ba


Odjel za razvoj, opće, pravne i finansijske poslove

Prijem službene pošte:

  1. Adresa za elektronsku poštu: protokol@fena.ba,

  2. Glavni protokol Agencije - službene prostorije Agencije
    (ul. Obala Kulina bana br.16, 71000 Sarajevo),

  3. Protokol organizacionog dijela Javne ustanove Federalna novinska agencija u Mostaru - službene prostorije Agencije
    (ul. Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar).