Javne nabavke

  1. 1. Plan javnih nabavki
  2. 2. Odluke o pokretanju postupka
  3. 3. Obavještenja o nabavci
  4. 4. Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača
  5. 5. Obavještenja o dodjeli ugovora
  6. 6. Izvještaji o provedenim postupcima
  7. 7. Javni pozivi
  8. 8. Izuzeća primjene Zakona o javnim nabavkama BiH