Javni pozivi

  1. 05.03.2021. Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za potrebe J.U. Federalna novinska agencija
  2. 05.03.2021. Javni poziv za nabavku restoranskih usluga za potrebe J.U. Federalna novinska agencija
  3. 31.01.2020. Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za potrebe J.U. Federalna novinska agencija
  4. 31.01.2020. Javni poziv za nabavku restoranskih usluga za potrebe J.U. Federalna novinska agencija
  5. 16.05.2019. Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za potrebe J.U. Federalna novinska agencija
  6. 16.05.2019. Javni poziv za nabavku restoranskih usluga za potrebe J.U. Federalna novinska agencija
  7. 31.08.2018. Izmijenjeni javni poziv Nabavka restoranskih usluga 2018.
  8. 4.4.2018. Nabavka usluge hotelskog smještaja za 2018.
  9. 4.4.2018. Nabavka restoranskih usluga za 2018.