O agenciji

Federalna novinska agencija (FENA) uspostavljena je uredbom Vlade Federacije BiH 2000. godine radi obavljanja novinsko-agencijskih poslova od značaja za FBiH. Agencija je nastala spajanjem dotadašnjih agencija BH Press i Habena, a u proteklom razdoblju etablirala se kao pouzdan, provjeren i brz izvor informacija iz zemlje i inozemstva.

FENA svakog dana u prosjeku objavi oko 250 vijesti na službenim jezicima u BiH i engleskom jeziku, a osim generalnog i specijalističkih servisa vijesti objavljujemo sve veći broj foto i video sadržaja.

Naši korisnici su svi relevantni mediji u zemlji i inozemstvu.

FENA je članica Evropskog saveza novinskih agencija – EANA (www.newsalliance.org), organizacije koja okuplja sve vodeće agencije u Europi.

FENA je također članica Asocijacije balkanskih novinskih agencija (ABNA), a zahvaljujući partnerskoj suradnji s dvadesetak novinskih agencija iz svijeta jedina je medijska kuća iz BiH koja ima izravan pristup njihovim servisima.

FENA je uvjerljivo najcitiraniji izvor u medijskom prostoru BiH, što nosi i posebnu društvenu odgovornost. Kao značajna karika u demokratskom razvoju društva FENA nastoji biti medij prenošenja informacija, ali i generator nastanka vijesti i drugih medijskih sadržaja.


About the Agency

Federal News Agency (FENA) was established by a regulation of the Government of the Federation of BiH in 2000 to supply news reports that hold significance for FBiH. Agency was formed by merging agencies BH Press and Habena, and it has grown to be a reliable, verified and quick source of information from the country and abroad.

FENA publishes around 250 news reports in official languages of BiH and in English language on a daily basis and apart from general and specialist news material we also publish photo and video content.

Our users are all relevant media outlets in the country and abroad.

FENA is a member of the European Alliance of News Agencies – EANA (http://www.newsalliance.org/), an organization which gathers all leading agencies in Europe.

FENA is also a member of the Association of the Balkan News Agencies (ABNA), and thanks to cooperation with around twenty news agencies in the world it is the only media outlet from BiH with a direct access to their news services.

FENA is convincingly the most cited source in media space of BiH, which carries a special social responsibility. As an important link in a democratic development of society, FENA endeavors to be a medium of transferring information, but also a generator of origination of news and other media content.