Bosna i Hercegovina

Rošić: Vlada USK će ove sedmice zauzeti stav o izmjeni esencijalne liste

Tekst: Senka Trgovčević

SARAJEVO, 15. januara (FENA) - Vlada Unsko-sanskog kantona ove sedmice će zasjedati kako bi zauzela stav u vezi izmjena i dopuna Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja USK. To su dodatni lijekovi na A i B listi, generici  – potvrdio je danas Feni premijer Unskosanskog kantona Husein Rošić.

U zaključcima sa Vlade traženo je da Komisija koja je provodila kompletnu proceduru dostavi izjašnjenje u vezi određenih anomalija i tehničkih grešaka.

- Navedeno je da je sve urađeno u skladu sa propisima i da se desila tehnička greška u smislu da članovi Komisije nisu vidjeli pojedine kutije lijekova, koje su dostavili učesnici javnog poziva. Na bazi toga sastavljene su izmjene Odluke o esencijalnoj listi, gdje su navodno ispravljene te greške i gdje ima više od 30 novih lijekova – kaže Rošić.

U izmjenama Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja, koju je proslijedio kantonalni ministar zdravstva, ističe da je evidentno da su navedeni propusti malo ozbiljniji i da se baš ne radi o tehničkoj greški.

- To ćemo na samoj sjednici razmatrati i zauzeti kategoričan stav tražeći da sve bude urađeno u skladu sa zakonima i propisima. U obzir ćemo uzeti i dopise Bosnalijeka i drugih farmaceutskih kuća  – rekao je Rošić.

Fartmaceutska kuća GlaxoSmithKline, koja ima predstavništvo u Sarajevu, dostavila je putem faksa spisak lijekova od kojih je pet sa A liste i tri generika.

Pri tome je kaže interesantno da su i prije Nove godine dostavljene izmjene i dopune esencijalne liste u kojima imaju svi lijekovi koje je ova farmaceutska kuća 12. januara dostavila Vladi USK.

- Takve stvari su nedopustive. Sada je očigledno da nije riječ samo o Bosnalijeku, nego da ima još farmaceutskih kuća čiji su lijekovi izostavljeni posebno oni sa A liste, koja je obavezujuća. Također, zanimljivo je da tu ima dosta generika koji su skupi i za koje odgovorno tvrdim da Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a zasigurno nema finansijskih sredstava – poručio je Rošić.

Iz Bosnalijeka su istakli da su zatečeni činjenicom da je Odluka o novoj esencijalnoj listi objavljena prošle sedmice u Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona i da će početi njena primjena.

Smatraju da je ovo stvar za brzu reakciju tužilaštva i istražnih organa, pojašnjavajući da je Odluka u suprotnosti sa odredbama člana 8. stav 2. Zakona o lijekovima FBiH i članom 6. stav 2. „Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji BiH, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova“, kojima je propisano da lijekovi sa Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH obavezno ulaze u sastav Listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kantona.

(FENA) E.F.