Bosna i Hercegovina

Vlada FBiH - Donesena Odluka o Listi lijekova fonda solidarnosti

Saopćenje, Foto Fena/Vlada FBiH

SARAJEVO, 11. januara (FENA) - Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, koja je završena u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama kojim su, između ostalog, stvoreni pravni preduslovi za uspostavljanje sistema certifikacije i registracije poljoprivrednih savjetodavaca i registracije privatnih poljoprivrednih savjetodavnih službi.

Federalna vlada donijela je Uredbu o prestanku važenja Uredbe o načinu i postupku raspolaganja oduzetom robom od pravnih i fizičkih osoba koja je donijeta 2010. godine jer je donesen novi Zakon o poreznoj upravi.

Vlada FBiH utvrdila je ukupan broj od 580 službenika u Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine. Istovremeno, donesena je Uredba kojom se uređuju vrste i izgled činova, usklađenost čina i poslova, interni premještaj, dodjela i način dodjele čina, njegova zaštita, uslovi za dodjelu čina i unapređenje, procedura za dodjelu čina, unapređenje i interni premještaj, vraćanje čina i druga pitanja koja su od značaja za činove i činovanje službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.

Donesena je Odluka o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine kojom se utvrđuje Lista lijekova fonda solidarnosti, a finansira se sredstvima ovog fonda čiji je sastavni dio Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti FBiH.

Lista lijekova sačinjena je prema Pravilniku o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade liste lijekova fonda solidarnosti, kao i korištenje lijekova sa Liste lijekova fonda solidarnosti FBiH.

Utvrđeni su lijekovi koji su sadržani u Listi lijekova fonda solidarnosti, i to po oboljenjima. Regulisano je i da se, izuzetno, na Listu lijekova ovog fonda mogu uvrstiti i lijekovi preporučeni kroz poseban program, za koji se osiguraju dodatna finansijska sredstva.

Vlada FBiH prihvatila je informaciju o stanju u privrednom društvu Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica i zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da koordinira sa svim zainteresovanim stranama u cilju rješavanja statusa radnika ovog društva. Vlada je prihvatila današnju informaciju budući da se Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica pravno nalazi u predstečajnom postupku, odnosno u periodu kada ne mogu biti poduzimane bilo kakve pravne radnje.

Prihvaćen je Izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove o pojačanim inspekcijskim nadzorima s ciljem suzbijanja "sive" ekonomije na području svih kantona Federacije BiH, koji su realizovani  putem mješovitih inspekcijskih timova federalnih i kantonalnih inspektora u periodu oktobar - decembar 2017. godine.

Podržana je inicijativa da se kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta novi termoenergetski blok, mašinske instalacije i utopljavanje objekata JU Kantonalne bolnice Zenica u iznosu od 10.000.000 eura i prihvaćena informacija o kreditu EBRD-a za realizaciju ovog projekta.

Vlada Federacije BiH upoznata je sa informacijom o provedbi Strategije za borbu protiv korupcije 2016.-2019. Federacije BiH nakon prve godine od usvajanja Strategije, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(FENA) M.L.