Bosna i Hercegovina     | 20.06.2024. 15:25 |

Vlada FBiH - Za programe i projekte iz kulture i sporta više od 16 miliona KM

FENA Saopćenje, Foto/ Vlada FBIH

SARAJEVO, 20. juna (FENA) - Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela je odluke kojim je usvojila programe utroška sredstava tekućih transfera u ukupnom iznosu od 7.680.000 KM s kriterijima raspodjele.

Prvi danas usvojeni program utroška Federalnog ministarstva kulture i sporta odnosi se na raspodjelu ukupno 1.200.000 KM kulturnim društvima i drugim institucijama u svrhu podrške projektima nacionalnih zajednica kulture/matica, a sredstva će se dodijeliti na osnovu javnog poziva kojeg raspisuje federalna ministrica kulture i sporta.

Drugim današnjim programom utroška se vrši raspodjela ukupno 1.630.000 KM s tekućeg transfera za kulturu od značaja za Federaciju, a u skladu s opštim i posebnim kriterijima u svrhu sufinansiranja, podrške, organizacije raznih kulturnih programa i projekata, ali i učešća bh. umjetnika na međunarodnim događajima, te kao interventna sredstva.

Sredstva od 100.000 KM raspodjelit će se programom utroška tekućih transfera za podršku mobilnosti umjetnika. Raspodjela ovih sredstava vršit će se u skladu s utvrđenim općim i posebnim kriterijima ove odluke.

Četvrti program utroška koji je danas usvojen se odnosi na raspodjelu ukupno 1.000.000 KM tekućeg transfera za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu u skladu s općim i posebnim kriterijima.

Raspodjela ukupno 3.350.000 KM tekućeg transfera odnosi se na program utroška za sport od značaja za Federaciju BiH, dok će programom utroška tekućeg transfera za mlade biti raspodijeljeno ukupno 400.000 KM za programe omladinskih organizacija, te kao podrška Vijeću mladih FBiH.

Vlada je danas, također na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije javnim preduzećima - sufinansiranje rada JP Filmski centar Sarajevo za očuvanje i zaštitu filmske građe“, u iznosu od 200.000 KM, kao i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Sportske igre mladih“, u iznosu od 200.000 KM iz Budžeta FBiH za 2024. godinu.

Također, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela i Odluku o usvajanju programa utroška 8.000.000 KM s kapitalnog transfera drugim nivoima vlasti i fondovima za izgradnju bazena u Mostaru. Ovaj program utroška realizovat će Direkcija za izgradnju KSC u Mostaru. U Odluci je navedeno da će se sredstva sukcesivno prenositi na račun implementatora odobrenog projekta u najmanje dvije tranše. Prva tranša od 20 posto uplatit će se nakon što implementator dostavi zahtjev sa predračunom za izvođenje radova i usluga. Sljedeća tranša će se uplatiti nakon što implementator dostavi zahtjeve za uplatu tranše i dokaze o realizaciji prethodne tranše, a rok za implementaciju projekta definisat će se Ugovorom.

U skladu sa ovom odlukom, pojedinačne ugovore o dodjeli sredstva sa korisnicima potpisuje federalna ministrica kulture i sporta, a korisnici sredstava su obavezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski, kao i dostaviti izvještaj sa kompletnom dokumentacijom. Federalno ministarstvo kulture i sporta vršit će kontrolu namjenskog utroška odobrenih sredstava na osnovu dostavljenih izvještaja korisnika, a po potrebi i neposredno kod korisnika. Za realizaciju ove odluke zadužena su federalna ministarstva kulture i sporta, te finansija, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(FENA) H. D.

Vezane vijesti

Kraljević: Vlada FBiH ponovo stvara preduvjete za isplatu neoporezive pomoći radnicima u visini 2.768 KM

Za finansiranje programa i projekata iz oblasti kulture i sporta 1,6 miliona KM

Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti zraka

Promo

Nevjerovatan uspjeh uz EURO 2024: Korisnici Telemacha pratili statistiku utakmica putem EON Sport Mode Widgeta čak 4,6 puta više nego ranije

Apple MacBook laptopi u m:tel ponudi

M:tel: m:go aplikacija - vaš savršeni mobilni asistent i na putovanjima