Bosna i Hercegovina     | 24.02.2024. 09:30 |

Brekalo: Besplatne usluge našeg Centra koristi 129 djece iz HNŽ-a (VIDEO)

FENA Tomislav Glamuzina, Foto: Branka Soldo

ČITLUK, 24. veljače (FENA) - Ustanova Edukacijsko-rehabilitacijski centar Sveti Josip Radnik Čitluk je javna ustanova koja djeluje kao dnevni centar za rehabilitaciju i edukaciju djece s teškoćama u razvoju, a čije najsuvremenije usluge koristi 129 djece iz Hercegovačko-neretvanske županije.

Ustanova Edukacijsko-rehabilitacijski centar Sveti Josip Radnik Čitluk je inače javna ustanova kojoj je osnivač Općina Čitluk. Potpisivanjem ugovora između Udruge Sveti Josip Radnik iz Chicaga koju je zastupala sestra Muriel Geisler i načelnika Marina Radišića ispred Općine Čitluk, izgrađena je u prosincu 2021. godine multifunkcionalna zgrada za potrebe djece i mladih s teškoćama u razvoju. Temeljna odredba potpisanog ugovora jest da je Centar darovan općini Čitluk pod uvjetom trajnog zadržavanja namjene istog.

- Ustanova djeluje kao dnevni centar za rehabilitaciju i edukaciju djece s teškoćama u razvoju. U suvremeno opremljenim kabinetima individualne i grupne  aktivnosti prilagođene su mogućnostima, potrebama i interesu djeteta, s naglaskom na pružanje potpore u razvijanju i jačanju djetetovih potencijala. Svrha cjelovitog rada s djecom s teškoćama je poticanje i razvijanja sačuvanih sposobnosti i sprječavanje novih i težih poteškoća – rekla je u razgovoru za Fenu ravnateljica Ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar sv. Josip Radnik Čitluk Matea Brekalo.

Ustanova posjeduje kabinet za logopeda, kabinet edukacijskog rehabilitatora, kabinet za fizioterapeuta, kabinet fizikalne terapije, kabinet psihologa i socijalnog radnika, radionice, dnevni boravak, kuhinju, blagovaonicu, sanitarne čvorove, salu za sastanke, urede, knjižnicu, dvorište i senzorni park.

Brekalo je istaknula kako Ustanova pruža besplatne usluge logopeda, edukacijskog rehabilitatora, fizioterapeuta, senzornog terapeuta, bobath terapeuta, psihologa, pedagoga, socijalnog radnika i radno okupacijskog terapeuta za djecu s teškoćama u razvoju i mlade osobe sa invaliditetom.

Trenutno usluge centra koristi 129 djece iz Hercegovačko–neretvanske županije, a najmlađi korisnik usluga ima samo tri mjeseca.

- Terapeuti u svom radu imaju uključenu djecu sa cerebralnom paralizom, epilepsijom, djecu s Down sindromom, West sindromom, Turnerov sindrom, Prader–will sindrom, Cri du chat sindrom, poremećaji iz spektra autizma, poremećaji prehrane, distrofija mišića, poremećaji senzorne integracije, tuberozna skleroza, ADHD, teškoće učenja, odstupanja u psiho-motoričkom razvoju, te intelektualnim teškoćama. Kontinuirani termini terapija traju od 30-45 minuta ovisno o potrebama, sposobnostima i dobi djeteta. Pored pružanja terapijskih usluga za djecu naši terapeuti pružaju savjetodavne usluge roditeljima i ostalim članovima obitelji – pojasnila je ravnateljica Centra.

Dodala je kako u Ustanovi imaju opremljenu radno–okupacijsku radionicu za mlade osobe s invaliditetom koji svakodnevno dolaze na radionice u kojoj izrađuju čestitke, sublimacijske darove, šalice, magnete, kamene ploče, suvenire Brotnja i drugo.

- Kroz radno aktivaciju nastojimo ih motivirati za rad, za uključivanje u društvenu zajednicu i na taj način postići njihovo osobno zadovoljstvo, da mogu i trebaju raditi – smatra Brekalo.

Istaknula je kako je u Ustanovi  smješteno i Stručno tijelo za procjenu, praćenje u upućivanje djece po Međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja (MKF model).

- Ovim novim medicinsko–socijalnim pristupom stavlja se naglasak na djetetove mogućnosti, sposobnosti, interese i čimbenike okruženja, ne zanemarujući pri tom razvojne specifičnosti te se planira podrška koja će dovesti do više razine uključenosti djeteta i obitelji u društvo. Cijeli proces za procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama prati tim stručnjaka: logoped, edukacijski rehabilitator, psiholog i socijalni radnik. Stručno tijelo izvršava upis djeteta u registar nakon dobivene potpisane suglasnosti roditelja/skrbnika, koordinira proces procjene i stručne podrške zajedno s koordinatorima iz odgojno-obrazovnog, zdravstvenog sektora te sektora socijalne zaštite svih ustanova na području HNŽ-a. Uz kontinuirano prikupljanje podataka, a najviše šest mjeseci, Stručno tijelo izdaje preporuke na temelju kojih se izrađuje Osobno usmjereni plan podrške djeteta i obitelji na osnovu Priručnika za izradu osobno usmjerenog plana podrške i Smjernica za procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama u razvoju – kazala je Brekalo.

Osobno usmjereni plan podrške obuhvaća sva područja djetetova života te preporuke za svako od tih područja: prirodno okruženje (dom), vrtić/škola, terapije u koje je dijete uključeno (logoped, psiholog, edukacijski rehabilitator, liječnici…), slobodne aktivnosti (tečaj, trening i sl.).

- Potreba za novim načinom procjene i praćenja djece prepoznata je od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi te Ministarstva odgoja i obrazovanja HNŽ-a te ova reforma i donošenje novog Pravilnika o procjeni, praćenju i upućivanju djece s teškoćama,  HNŽ čini prvom županijom koja je prepoznala značaj sustavne podrške koja će biti u službi poboljšanja kvalitete života djeteta i obitelji – poručila je.

U ožujku 2022. godine završeno je opremanje senzorne sobe u Ustanovi, na koju su posebno ponosni.

- Senzorna soba sadrži opremu koja potiče razvoj svih osjetilnih sustava. Prostor je uređen tako da potiče djecu na kretanje, igru i formiranje adaptivnih reakcija koje vode organizaciji osjeta u mozgu. Terapija se provodi individualno, te je cilj da dijete kroz igru i aktivnosti koje većinom uključuju cijelo tijelo, uz pravi poticaj, na smislen i prirodan način aktivno usvaja informacije o kretanju, dodiru, prostoru i predmetima oko sebe. Prostor i oprema prilagođavaju se individualnim potrebama svakog djeteta – istaknula je ravnateljica Brekalo.

U ustanovi imaju zaposlenog senzornog terapeuta, koji je ujedno edukacijski rehabilitator koji pruža usluge djeci sa teškoćama senzorne integracije.

Kako kaže, u Ustanovi osluškuju potrebe korisnika i u skladu s tim žele osigurati kontinuirani proces usavršavanja i izobrazba za djelatnike, kao i materijalne resurse kroz nabavku određenih didaktički stvari.

- Kroz apliciranja na različite projekte želimo ostvariti suradnju sa sličnim Ustanovama, organizacijama u cilju razmjene iskustva i znanja, ideja što nam može pomoći u svakodnevnom radu. Kroz projekte smo osigurali dio opreme za kabinete, omogućili potrebne edukacije djelatnika za što kvalitetniji rad s djecom, osigurali testove, stručnu literaturu, prilagodili prostorne kapacitete potrebama korisnika. stvari. U protekloj godini smo imali na mjesečnoj bazi stručna predavanja od raznih doktora, specijalista, terapeuta koji su svoje višegodišnje iskustvo voljni prenijeti i podijeliti sa drugima – naglašava Brekalo.

Proces edukacijske rehabilitacije pobliže je objasnila Magdalena Musa, magistra edukacijske rehabilitacije.

- Edukacijska rehabilitacija je znanost, odnosno struka, koja se bavi svim razvojnim područjima kod djeteta i čovjeka. Kada pričamo o djeci s teškoćama u razvoju, mislimo na onaj najraniji razvoj od nula do tri godine ili od nula do šest godina, gdje je razvoj najdinamičniji i najbrži, a u njemu se mogu dogoditi jako lijepi i veliki napreci, ako se dijete uključi na vrijeme – rekla je Musa.

Naglasila je kako se ''nikada nije prerano javiti određenom stručnjaku, također ne može biti ni prekasno, ali može biti malo kasnije nego što bi trebalo.''

- U radu edukacijskog rehabiltatora radi se na svim razvojnim područjima i jedan stručnjak kroz igru i kroz ono što je djetetu najprirodnije i spontano može postići napredak na svim područjima. Što se tiče starijih osoba ili osoba s invaliditetom oni se uključuju u rad ako dožive neku nesreću tijekom života ili zbog neke dugotrajne kronične bolesti te je potrebno ponovo rehabilitirati određena područja kako bi čovjek lakše funkcionirao u svakodnevnici – dodala je Musa.

Ističe kako se djeca s bilo kojim neurorizikom trebaju javiti edukacijskom rehabilitatoru kako bi se obavila procjena da li je dijete potrebno uključiti u tretman ili ne.

- Naravno, uključivanje u tretman ovisi o sposobnostima i trenutnom stanju djeteta. Nekad su sposobnosti malo lošije pa je potreban intenzivan tretman, svakodnevan ili jednom tjedno kako bi se taj razvoj  pokušao dostignuti i napraviti najbolje što se može u tom trenutku. Edukacijski rehabilitator osim najranijeg razvoja djelovati i u školskoj dobi, gdje im se pomaže  u vještinama vezanim za školu kako bi što lakše usvajali nastavno gradivo. Napredak djeteta ovisi o vremenu kad se dijete uključilo u tretman, o angažiranosti samog stručnjaka, roditelja, okoline u kojoj djeluje i o sposobnosti samog djeteta. Ako imamo manje poteškoće, napredak će biti vidljiviji, a kod onih teži će biti manje vidljiv, ali sigurno neće izostati uz dugotrajan rad – mišljenja je magistica edukacijske rehabilitacije.

Musa se na kraju osvrnula i kako to izgleda jedan dan edukacijskog rehabilitatora i ostalih zaposlenih u ovoj ustanovi.

- Djeca su uključena u individualne tretmane, dolaze u svoje određeno vrijeme  gdje obavljaju određene stvari sa svakim stručnjakom. Veoma je bitno istaknuti važnost multidisciplinarnosti u centru. Svi zajedno radimo, a dijete dobiva kvalitetniji program. Svaki stručnjak iznosi svoje mišljenje, kako raditi s djetetom i onda svi mogu raditi na istim stvarima pa se cilj može prije postići – zaključila je Musa.

U prostorijama Centra smještena je i Udruga roditelja i prijatelja djece s posebnim potrebama ''Susre''“ iz Čitluka. Simbioza Udruge Susret i Edukacijsko-rehabilitacijskog centra sv. Josip Radnik je u cilju stvaranja što boljih mogućnosti za svakodnevni boravak, terapije i poboljšanja života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Preuzmite VIDEO

(FENA) Z. P.

Vezane vijesti

Promo

m:tel na najvišem stepenu likvidnosti od osnivanja

m:SAT  - televizija dostupna bilo gdje

Radionica Digitalne tehnike mjerenja u praksi u INTERA TP Mostar