Svijet     | 27.05.2023. 10:19 |

Ji Ping o kineskoj diplomaciji, ratu u Ukrajini, odnosima sa EU...

FENA

SARAJEVO, 27. maja (FENA) - U septembru 2013. predsjednik Xi Jinping je održao jedan govor u Kazahstanu i predložio je inicijativu za zajedničku izgradnju ekonomskog pojasa “Puta Svile”. Centralna Azija je postala prvo mjesto za inicijativu “Pojas i Put”, koja je ostavila dobar primjer međusobnog povezivanja. Ovo je izjavio u intervjuu za Fenu ambasador Narodne Republike Kine u BiH, Ji Ping, osvrćući se na završeni sastanak Kine i zemalja Srednje Azije, koji se održao u gradu Xian.

Ambasador Ji je rekao kako su u proteklih deset godina dvije strane zajednički realizovale niz velikih projekata od kojih su ljudi u svim zemljama u regiji imali široku korist.

- Otvaranjem baze kinesko-kazahtanske logističke saradnje otvorena su vrata ka Tihom okeanu za zemlje centralne Azije. Željeznički tunel “Angren-Papu” je stavio tačku na dug period kad je lokalno stanovništvo moralo da putuje preko planina ili ide zaobilaznim putem preko drugih zemalja. Autoput Kina - Kirgistan - Uzbekistan je postao međunarodna transportna arterija koja nesmetana prolazi kroz brda i planine. Vozne linije koje prolaze kroz Centralnu Aziju čine 80% brzih vozova koje Kinu spajaju sa Evropom, i postao je "tim čeličnih kamila" koji galopiraju euroazijskim kontinentom. Prošle godine, ukupan obim trgovine između Kine i pet zemalja Centralne Azije premašio je 70 milijardi američkih dolara, postigao je najviši rekord u historiji – istakao je.

Zamoljen da prokomentira paralelu između ovog formata i onog koji Kina ima sa zemljama Centralne i Istočne Evrope (CIE) i u kojem se nalazi i BiH, ambasador Ji je rekao da obje saradnje predstavljaju platformu za dijalog, razmjenu i saradnju između Kine i zemalja u regionu, i doprinose promovisanju zajedničkog razvoja i nastavku tradicionalnog prijateljstva. Ambasador je podsjetio da je Treći Sajam Kina – zemlje CIE zatvoren 20. maja, i da je privukao oko 3.000 izlagača, što je povećanje od 30% u odnosu na prethodnu sesiju, a broj učesnika je premašio 100 hiljada. Ambasador je podsjetio i da je Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine također organizirala prezentaciju bosanskohercegovačkih crnih vina i turističkih kompanija i da je tokom sajma održan niz važnih institucionalnih aktivnosti u različitim oblastima u okviru saradnje Kine i zemalja CIE, što je dalo značajan podsticaj sveobuhvatnoj promociji razmjene i saradnje. Kineski ambasador u BiH je podastro i neke konkretne podatke.

- Uspostavljanje mehanizma saradnje je nastavak tradicionalnog prijateljstva između Kine i zemalja CIE i potaknulo je brzi razvoj saradnje u različitim oblastima. Ovaj mehanizam je imao neporedivo veći efekat u odnosu na integracione prednosti proste bilateralne saradnje što se vidi po porastu obima za sve zemlje učesnice, uključujući i BiH. Tokom protekle decenije, trgovina Kine sa zemljama CIE rasla je po prosječnoj godišnjoj stopi od 8,1%, dostigavši rekordnih 138,26 milijardi USD u 2022. Uvoz Kine iz zemalja CIE rastao je po prosječnoj godišnjoj stopi od 9,2%, a obim dvosmjernog ulaganja je dosegao skoro 20 milijardi dolara. U prvom kvartalu ove godine, kineska direktna ulaganja u sve industrije u zemljama CIE porasla su za 148% u odnosu na prethodnu godinu. Niz važnih projekata kao što su brza pruga Budimpešta-Beograd i luka Pirej, značajno su poboljšali dobrobit ljudi u raznim zemljama, a termoelektrana Stanari je odigrala važnu ulogu u osiguravanju nezavisnosti energetike u BiH i poboljšanju života lokalnog stanovništva. Produbljuje se i uslužna trgovinska saradnja. U 2019. broj kineskih turista koji su posjetili zemlje CIE porastao je za skoro četiri puta u odnosu na početak mehanizma saradnje i dostigao 2,166 miliona. Broj kineskih turista u BiH te godine je premašio 100 hiljada, čime su Kinezi postali drugi najbrojniji strani turisti u BiH. Ovi podaci i činjenice u potpunosti pokazuju vitalnost i otpornost mehanizma saradnje, te imamo razloga da imamo veća očekivanja za razvoj mehanizma saradnje u postpandemijskoj eri – istakao je.

Odgovarajući na kritike koje se mogu čuti da mehanizam i nije donio ništa ili skoro ništa dobro za CIE pa su neke i napustile ovaj format,  ambasador Ji je rekao kako je mehanizam saradnje fokusiran na privredu i trgovinu, ne obuhvata oblast odbrane i bezbjednosti, nema geostrateške namjere, pogoduje postizanju ravnomjernog razvoja Evrope u cjelini i ubrzanju realizacije evropskih integracija.

- Ovaj mehanizam saradnje je prilika, a ne izazov za sve strane. U procesu promocije saradnje, zemlje članice mehanizma su se uvijek pridržavale principa dobrovoljnih i opsežnih konsultacija i zajedničkog doprinosa, te otvorenosti i inkluzivnosti. Trenutno se nastavlja razmjena i saradnja na svim nivoima i u različitim oblastima mehanizma saradnje. Vjerujemo da će ovaj mehanizam sigurno donijeti više koristi građanima dotičnih zemalja – zaključio je.

S tim u vezi, odgovarajući na pitanje kako ocjenjuje odnose između Beijinga i zvaničnog Brussela ali i evropskih prijestolnica poput Berlina i Pariza, ambasador NR Kine u BiH je podsjetio da su od kraja prošle godine, političari sa najvišeg nivoa u svojim zemljama kao što su njemački kancelar Olaf Scholz, predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel, španski premijer Pedro Sanchez, francuski predsjednik Emmanuel Macron, Visoki predstavnik EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell, predsjednica Komisije EU Ursula von der Leyen i drugi visoki evropski političari jedno za drugim posjećivali Kinu. Istovremeno, kineski državni savjetnik i ministar vanjskih poslova Qin Gang posjetio je Evropu.

- Razmjena između Kine i EU u različitim oblastima u punom je jeku, što potpuno pokazuje da dvije strane imaju snažnu želju za komunikacijom i razmjenom i širokim zajedničkim interesima. Kina cijeni stav evropske strane o neodobravanju zero sum igre u kojoj jedna strana mora biti gubitnik. Kina i EU imaju više saradnje nego što su međusobna konkurencija i više konsenzusa nego što imaju razlika. Ekonomska i trgovinska saradnja Kine i EU ima čvrste temelje, mnoga dostignuća i veliki potencijal. Dvije strane su međuzavisne, obostrano korisne i dobitne. Kina je važan partner EU u suočavanju s rizicima i izazovima – istakao je.

Ji je stava da kao dvije velike globalne sile, dva velika tržišta i dvije velike civilizacije, odnosi Kine i EU ne odnose se samo na dobrobit obje strane, već i na globalnu stabilnost i prosperitet. Kina uvijek gleda na odnose Kine i EU sa strateške širine i dugoročne perspektive.

- Mi Evropu smatramo sveobuhvatnim strateškim partnerom i održavamo stabilnu i kontinuiranu politiku prema njoj. Nadamo se da će evropska strana skinuti obojene naočare ideologije, eliminirati vanjsko uplitanje, pridržavati se strateške nezavisnosti, formirati neovisno i tolerantno razumijevanje Kine, voditi pozitivnu i racionalnu politiku prema Kini, te ponudi pravedno i nediskriminatorno okruženje za kineske kompanije i da izbjegne politizaciju i stavljanje u neki bezbjedonosni kontekst ekonomskih i trgovinskih pitanja, što je u najboljem interesu Evrope – kazao je ambasador Ji.

Osvrćući se na optužbe koje dolaze da se Kina u slučaju Ukrajine svrstala na rusku odnosno stranu Vladimira Putina i da bi to moglo ugroziti odnose EU i Kine, ambasador Ji je potcrtao da se od izbijanja krize u Ukrajini, Kina se uvijek pridržala objektivnog i nepristrasnog stava, aktivno promovirajući mirovne pregovore. On je podsjetio da je kineski predsjednik Xi Jinping u tom kontekstu iznio "četiri trebanja", "četiri zajednička zagovaranja" i "tri razmišljanja" i da je Kina objavila dokument "Stav Kine o političkom rješenju ukrajinske krize". On je podsjetio i da je kineski državni savjetnik i ministar vanjskih poslova Qin Gang nedavno potvrdio dosljednu kinesku posvećenost miru i promoviranje dijaloga.

- Nedavno je ambasador Li Hui, specijalni predstavnik kineske vlade za evroazijska pitanja, boravio u posjeti više zemalja uključujući i Ukrajinu, kako bi razgovarao sa svim stranama o političkom rješavanju ukrajinske krize, što potpuno pokazuje da je Kina uvijek na strani mira. Kina je voljna da nastavi da ima konstruktivnu ulogu, da izgradi više međunarodnog konsenzusa o prekidu vatre i prestanku rata, da započne mirovne pregovore i da izbjegne eskalaciju situacije, i da doprinos Kine promociji političkog rešavanja ukrajinske krize. Suština ukrajinske krize sigurno nije u odnosima Kine i Evrope. Kina uvijek gleda na odnose Kine i EU iz strateške i dugoročne perspektive, a kineska politika prema Evropi ostaje stabilna i neće se mijenjati. Istovremeno, nadamo se da će Evropa formirati nezavisnije i objektivnije razumijevanje Kine, voditi pragmatičnu i pozitivnu kinesku politiku, da se zajednički suprotstavimo mentalitetu novog hladnog rata i zajednički održavamo i praktikujemo istinski multilateralizam- istakao je Ji.

S obzirom na ulogu koju je Kina imala u posredovanju otopljavanja diplomatskih odnosa između Islamske Republike Iran i Kraljevine Saudijske Arabije, ambasador NR Kine je rekao kako mu je drago vidjeti da ti osnosi okreću novu stranicu.

- Oduvijek smo vjerovali da je mir najvažniji. Obnavljanje diplomatskih odnosa između Saudijske Arabije i Irana otvorilo je put za ostvarenje mira i stabilnosti na Bliskom istoku. Takođe je dalo primjer za rješavanje sukoba i razlike između zemalja kroz dijalog i konsultacije. Uspjeh je za Kinu, Saudijsku Arabiju i Iran da efikasno sprovode Globalnu sigurnosnu inicijativu (GSI). Činjenice su pokazale da taktika "zavadi pa vladaj" i stavljanje na jednu stranu u sukobu nikada nisu bili ispravan način za rješavanje sigurnosnih pitanja. Dugoročna strategija za dugoročni mir i stabilnost u regionu i svijetu je pridržavanje zajedničkog, sveobuhvatnog, kooperativnog i održivog koncepta sigurnosti, sa dugoročnim ciljem izgradnje sigurnosne zajednice.Slijediti novi sigurnosni put dijaloga umjesto konfrontacije, partnerstva umjesto saveza donosi obostranu korist – pojasnio je.

 

Ambasador Ji je naglasio da Kina nema sopstveni interes na Bliskom istoku, poštuje status svake zemlje kao gospodara Bliskog istoka, protivi se geopolitičkoj konkurenciji na Bliskom istoku i ne namjerava da popuni neki mali krug prijateljskih zemalja protiv nekog drugog kruga. On je rekao da će Kina nastaviti da doprinosi svojom kineskom mudrošću, iznosi kineske sugestije i igra ulogu odgovorne velike zemlje.

Na kraju se ambasador NR Kine u BiH osvrnuo i na pitanje Tajvana koji, naglašava, je u srži ključnih interesa Kine.

- Na svijetu postoji samo jedna Kina, Tajvan je neotuđivi dio kineske teritorije, a vlada Narodne Republike Kine je jedina legalna vlada koja predstavlja cijelu Kinu. Ovo je opći konsenzus međunarodne zajednice, priznata osnovna norma međunarodnih odnosa i sastavni dio međunarodnog poretka nakon Drugog svjetskog rata. Osnovni uzrok napete situacije širom Tajvanskog moreuza posljednjih godina je taj što su elementi "tajvanske nezavisnosti" na ostrvu uključeni u separatističke aktivnosti uz podstrek i podršku vanjskih snaga. Insistiramo na težnji ka perspektivi mirnog ponovnog ujedinjenja uz najveću iskrenost i sve napore, ali nikada ne obećavamo da ćemo se odreći upotrebe sile i zadržavamo mogućnost da preduzmemo sve potrebne mjere. Ovo je usmjereno na uplitanje vanjskih sila i sami mali broj separatista "tajvanske nezavisnosti" i njihovih separatista. Aktivnosti nikako nisu usmjerene na većinu tajvanskih sunarodnika – naglasio je Ji.

On je rekao kako su od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Kine i BiH, dvije zemlje uvijek poštovale međusobnu nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet.

- Spremni smo nastaviti raditi sa međunarodnom zajednicom, uključujući BiH, na čvrstom podržavanju principa jedne Kine, čvrstoj odbrani nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i istinskom održavanju mira i stabilnosti širom Tajvanskog moreuza – rekao je na kraju razgovora za Fenu ambasador NR Kine u BiH Ji Ping.

(FENA) D. J.

Vezane vijesti

Kina i Rusija započele mornaričke vježbe u Južnom kineskom moru

Komunistička partija Kine počinje četverodnevni ekonomski sastanak

Kina pozvala NATO da prestane 'izazivati ​​sukobe' između blokova

Promo

Nevjerovatan uspjeh uz EURO 2024: Korisnici Telemacha pratili statistiku utakmica putem EON Sport Mode Widgeta čak 4,6 puta više nego ranije

Apple MacBook laptopi u m:tel ponudi

M:tel: m:go aplikacija - vaš savršeni mobilni asistent i na putovanjima