Bosna i Hercegovina     | 15.03.2023. 14:07 |

Drljača: Predstavnički dom podržao da se zakonski unaprijedi status osoba sa invaliditetom

FENA Senka Trgovčević, Foto: Hazim Aljović

SARAJEVO, 15. marta (FENA) – S ciljem da se unaprijedi materijalni status osoba s invaliditetom, poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici prihvatili su Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore za osobe sa invaliditetom, te ga uputili u javnu raspravu od 30 dana.

Navedeni zakon predložila je Vlada Federacije BiH kako bi se konačno riješili problemi s kojima se susreću osobe sa invaliditetom u Federaciji BIH.

- Jedan od tih problema odnosi se na ortopedska pomagala, te je Vlada pozvala vlade kantona u FBiH da razmotre mogućnosti donošenja i usvajanja propisa za izjednačavanje prava na ortopedska pomagala za sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na način i okolnosti sticanja invaliditeta – kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača za Fenu nakon usvajanja nacrta.

Dakle, za osobe sa nižim stupnjem tjelesnoga oštećenja potrebno je osigurati adekvatnu zdravstvenu zaštitu kroz jednak tretman kod prava na liječenje i ortopedska pomagala.

Također, tim osobama prioritetno treba omogućiti zapošljavanje pod općim i posebnim uslovima, te penzionisanje pod povoljnijim uslovima, navodi Drljača.

Zakon predviđa istu osnovicu i isti način obračuna visine naknada za osobe sa invaliditetom od 90 posto i 100 posto oštećenja organizma, koje objektivno zbog težine invaliditeta ne mogu biti konkurentna radna snaga na otvorenome tržištu rada i osigurati sebi adekvatnu zaradu.

- Obaveza je svake države potpisnice UN Konvencije o pravima OSI da što je više moguće izjednači mogućnosti za sve građane, pa tako i za osobe sa invaliditetom. U skladu sa tim principom ovo su naknade po osnovu izjednačavanja mogućnosti za OSI u odnosu na ljude bez invaliditeta – pojasnio je Drljača.

Dodaje da zakon po prvi put donosi definiciju invaliditeta i osobe sa invaliditetom, praveći razliku između invaliditeta i posljedica prirodnoga procesa starenja.

- Za OSI sa nižim stupnjem invaliditeta od 90 posto predviđena su prava koja se ostvaruju po propisima o socijalnoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i propisima o zapošljavanju, gdje im se pod jednakim uvjetima daje prednost – naglasio je Drljača, koji očekuje da donošenje ovog zakona podrži i Dom naroda kako bi se nakon javne rasprave moglo pristupiti izradi konačnog prijedloga zakona. 

(FENA) L. A.

Vezane vijesti

Poslanici PFBiH u srijedu raspravljaju kako unaprijediti materijalni status osoba sa invaliditetom

Drljača: Sredinom maja u FBiH prva isplata invalidnina po novom obračunu

Drljača: Novi model finansiranja zavoda Pazarić, Bakovići, Drin, Ljubuški i Sarajevo

Promo

Potaknuti mlade da aktivno učestvuju u promicanju održivih digitalnih praksi

Brzo i jednostavno upravljajte sredstvima na kartici i dopunjavajte je iznosom koji vi želite

Sveobuhvatna zdravstvena usluga i njega za majke i djecu u centru izvrsnosti ASA Bolnice