Bosna i Hercegovina     | 07.06.2022. 11:59 |

Regionalna konferencija o unapređenju položaja osoba s invaliditetom

FENA Muamer Selimbegovic, Foto: Hazim Aljović

SARAJEVO, 7. juna (FENA) - Regionalna konferencija o temi “Deset godina rada na unapređenju položaja osoba s invaliditetom kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju”, počela je danas u Sarajevu u organizaciji Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i u saradnji s Vladom Federacije BiH i Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu politiku.

Sudionike konferencije je pozdravio i čestitke povodom deset godina rada spomenutog fonda uputio federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, izražavajući očekivanje da će Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom s istim uspjehom nastaviti rad i u narednom periodu.

Istovremeno, poželio je da Fond ostane i nadalje prepoznatljiv kao institucija, koja pruža podršku osobama sa invaliditetom i njihovom uključivanju u redovne tokove života, putem njihovog zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije.

Drljača je istaknuo kako je cilj konferencije da kroz razmjenu mišljenja, analizu uporednih sistema te izradu određenih preporuka i zaključaka, kao usmjerenja za države regiona, bude sačinjena svojevrsna platforma, koja će biti osnova za izradu odgovarajućih propisa.

- Ovo je godina reforme u kojoj želimo da kroz set zakona uredimo oblast koja se tiče položaja osoba s invaliditetom na način da poboljšamo njihov status, utvrdimo njihova prava i na jedan moderan način pristupimo reformi ove oblasti – poručio je ministar Drljača.

Na djelovanje i ključna postignuća Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom podsjetio je v. d. direktora tog fonda Riad Kremić, izražavajući zadovoljstvo činjenicom da je Fond domaćin i organizator ovako značajne konferencije u saradnji s Vladom Federacije BiH i Federalnim minstarstvom rada i socijalne politike.

- Osobe sa invaliditetom su često neadekvatno prikazane, te se u fokusu prikazivanja ovih osoba često naglašava invaliditet, ističe onesposobljenje i zanemaruje sposobnost ovih osoba. Ovom konferencijom smo htjeli podići svijest o sposobnostima i mogućnostima ovih osoba te predstaviti pozitivne primjere, jer je takvih zaista jako mnogo – kazao je Kremić.

Precizirao je kako se ovom konferencijom ujedno obilježava i 10 godina rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, koji je od osnutka dodijelio više od 6.000 poticaja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, podržao rad više od 30 društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i različitih radionica, te više od 1.300 samostalnih obrtnika i 180 udruženja i saveza putem raspisivanja javnih oglasa koje Fond raspisuje najmanje dva puta godišnje.

Kako je kazao, dosada je uz podršku Fonda realizirano više od 4.300 programa iz oblasti održivosti, zaposlenosti, razvoja i profesionalne rehabilitacije.

Kremić je kazao kako je potrebno učiti iz iskustava osoba koje žive sa invaliditetom, razmijeniti iskustva institucija i slušati njihove potrebe, uz uvjerenje da je ovo jedan u nizu koraka u razmjeni iskustava institucija u regionu, a sve u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom.

Održavanje konferencije pozdravila je i premijerka Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde Aida Obuća, zalažući se za ravnopravan tretman osoba sa invaliditetom i njihovo adekvatno uključivanje u proces rada.

Dodala je kako je to zakonska i moralna obaveza, potcrtavajući kako i nadalje treba ulagati maksimalne napore i, uz benefite koje pruža spomenuti fond, učiniti još i više za osobe s invaliditetom i njihovo zapošljavanje, uz uvjerenje da će konferencija polučiti dobre rezultate na tom planu.

Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Zoran Blagojević ukazao je na humanu misiju Fonda koji osobama sa invaliditetom pruža mogućnost da se školuju, doškoluju i prekvalifikuju, te da im u službi servisa pokušava naći odgovarajuće zaposlenje.

Ocijenio je kako najbolji način za tretman osoba s invaliditetom jeste njihovo uključivanje u društvo i proces rada.

Predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i direktor Udruženja slijepih KS Fikret Zuko podsjetio je na sve ono što je pratilo reguliranje položaja osoba s invaliditetom.

Kazao je kako je status tih osoba danas neuporediv sa stanjem od prije 10, 15 godina, istaknuvši kako sada osobe s invaliditetom imaju puno realnije šanse da dobiju posao i osiguraju vlastitu egzistenciju, osnuju porodice i postanu što je moguće ravnopravniji članovi društvene zajednice

Zuko je pohvalio angažman Fonda i pozvao poslodavce da shvate da i osobe s invaliditetom mogu biti dobri i odgovorni radnici, uz napomenu kako bi društveno odgovorna preduzeća i institucije vlasti trebali u većoj mjeri podržati njihovu inkluziju.

Održavanje regionalne konferencije pozdravila je i rukovoditeljica Odjeljenja za podsticanje zapošljavanja invalida Javnog fonda za stipendije, razvoj, invalidnost i uzdržavanje Republike Slovenije Aleksandra Kuhar, izražavajući zahvalnost povodom kvalitetne organizacije konferencije i toplog prijema njenih domaćina.

Potcrtala je kako je konferencija prilika da se institucije regionalno povežu i razmijene dobra i loša iskustva, te da nešto novo nauče.

Kuhar je poručila kako osobe s invaliditetom treba da se povežu, sarađuju i jedni drugima život učine kvalitetnijim, te da i nadalje istrajavaju u borbi za osiguranje boljeg društvenog statusa.

Pored predstavnika institucija i organizacija iz BiH, u radu regionalne konferencije o temi “Deset godina rada na unapređenju položaja osoba s invaliditetom kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju”, sudjeluju eksperti i predstavnici institucija iz Hrvatske, Slovenije i Srbije.

Preuzmite VIDEO

(FENA) L. A.

Vezane vijesti

Promo

M:tel donosi bezbrižnu komunikaciju i na putovanju

Maker.ba - Savršena platforma za inovacije i kreativnost

Telemach fondacija priprema uzbudljivu studijsku posjetu za najaktivnije učesnike Job Lab programa