BiH i Euro integracije

Galić učestvovao na sastanku Parlamentarnog komiteta CEI u Sofiji

Saopćenje, Foto FENA/Sektor za odnose s javnošću PSBiH

SARAJEVO, 17. maja (FENA) - Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentrne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i zamjenik predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Centralnoevropske inicijative (PS CEI) Jakov Galić učestvovao je danas u Sofiji na sastanku Parlamentarnog komiteta PS CEI.

Sastanak, kojeg je u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Republike Bugarske Parlamentarnom dimenzijom CEI, organizovala Narodna skupština Republike Bugarske, bio je posvećen modalitetima unapređenja prekogranične saradnje zemalja članica CEI u oblastima istraživanja i inovacija.

Učesnike sastanka pozdravili su predsjedavajuća Delegacije Narodne skupštine Republike Bugarske u PS CEI i predsjedavajuća Parlamentarne dimenzije CEI Denitsa Simeonova i predsjednik Narodne skupštine Republike Bugarske Nikola Minchev, a obratili su im se i drugi zvaničnici Sobranja i Vlade Republike Bugarske.

Zamjenik predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u PS CEI Jakov Galić je, izražavajući snažnu podršku iniciranju rasprave na temu unapređenja prekogranične saradnje zemalja članica CEI u oblastima istraživanja i inovacija, u svom obraćanju naglasio da sastanak parlamenaraca u Sofiji vidi kao značajnu priliku da se zemlje članice CEI sa izazovima današnjice bore kroz uspostavljanje veza između naučnog napretka i industrije.

Prema Galićevim riječima, parlamentarci treba pravovremeno da donose zakonski okvir za slobodan i nesmetan rad istraživača i inovatora, kako u regionu CEI tako i u svim zemljama članicama Evropske unije.

S tim u vezi, Galić je naglasio da je zadatak svakog parlamenta usvajanje legislative koja će omogućiti  brži, bolji i lakši protok dostignuća i znanja, kao i njihovu primjenu na tržištu kapitala.

Učesnici sastanka Parlamentarnog komiteta CEI u Sofiji usvojili su i zajedničku izjavu u kojoj su pozvali parlamente i vlade država članica da kreiraju i provode politike koje imaju za cilj razvoj talenata i ubrzanje tehnološkog napretka, te da ulože napore kako bi se prioritet dao ulaganjima u istraživanje i inovacije.

Države članice CEI pozvane su da poboljšaju mobilnost istraživača i slobodan protok znanja i tehnologije unutar svojih granica i sa drugim zemljama članicama Evropske unije, te da kreiraju novo zakonodavstvo koje bi stimulisalo razvoj inovativnih start - up programa za mala i srednja preduzeća.

Na sastanku u Sofiji predloženo je i uspostavljanje "Samita inovacija CEI“, novog formata unutar ove regionalne inicijative koji bi okupljao lidere u istraživanju i inovacijama i uvezivao ih sa najznačajnijim istraživačima i investitorima iz Evropske unije, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

(FENA) L. A.
Vezane vijesti