Bosna i Hercegovina     | 12.04.2022. 10:12 |

Hiljade djece u regionu izloženo različitim vrstama rizika u okruženjima u kojima odrastaju

FENA Saopćenje, Foto/ Save the Children

SARAJEVO, 12. aprila (FENA) - Hiljade djece u regionu izloženo je različitim vrstama rizika u okruženjima u kojima odrastaju, što ih može dovesti u situaciju da završe na ulici. Iako su često izložena pogledima brojnih prolaznika i sugrađana, ova djeca najčešće su nevidljiva kada je u pitanju sistematska zaštita i  podrška institucija - navode iz Save The Children BiH, povodom 12. aprila - Međunarodnog dana djece uključene u život i rad na ulici.

- Ova djeca najčešće dolaze iz porodica koje žive u siromaštvu, mnoga su pravno nevidljiva, izložena različitim oblicima nasilja i eksploatacije, isključena iz obrazovanja i prepuštena sama sebi. Nažalost, naše društvo još uvijek ne nudi sistemski odgovor u pravcu njihove dugoročne zaštite. Dnevni centri za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i drugu djecu u riziku pokazali su se kao jedno od najboljih rješenja - izjavila je direktorica za razvoj i kvalitetu programa Save the Children Aleksandra Babić-Golubović.

Dodala je da je Save the Children pomogao u uspostavljanju i jačanju tog modela podrške i povezivanju s lokalnim referalnim mehanizmima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji.

Trenutno ova organizacija podržava rad šest dnevnih centara koje vode partnerske nevladine organizacije u Banja Luci, Bijeljini, Brčkom i Mostaru u BiH, te u Nikšiću i Podgorici u Crnoj Gori.

Iako su svojim radom i rezultatima u prethodnim godinama dokazali da je ovakav način podrške djeci u riziku najkorisnije i najprihvatljivije rješenje koje skoro da i nema alternativu, ovi centri se suočavaju s pitanjem opstanka.

- Nažalost, iako je većina od šest dnevnih centara i zvanično akreditovana i licencirana od nadležnih institucija na područjima gdje djeluju, većina njih još uvijek nije postala dio sistema socijalne i dječije zaštite, što uveliko otežava njihovu finansijsku stabilnost i dovodi u pitanje dugoročnu održivost usluga koje pružaju - upozorava Babić-Golubović.

Direktorica Centra za prava djeteta Crne Gore Rajka Perović ističe da kvalitetne usluge koje pružaju dnevni centri imaju dva nivoa: konkretnu pomoć i podršku kao adekvatne odgovore na potrebe djece, te preventivni karakter u cilju sprječavanja da se djeca uopšte nađu na ulici.

- U dnevnim centrima djeca mogu dobiti širok raspon usluga, od psihosocijalne podrške, podrške u učenju, učešća u kreativnom programu, pa do redovnog obroka i mogućnost zadovoljenja osnovnih higijenskih potreba. Zbog toga je važno da ovakve usluge postoje i budu dostupne djeci ulice i djeci koja su u riziku da postanu djeca ulice - pojašnjava Rajka Perović.

U dnevnim centrima provodi se i program jačanja porodice kroz koji se radi sa roditeljima, razvijajući njihove roditeljske vještine, te na taj način obezbjeđujući dugoročni efekat usluga na cijelu porodicu. Od 2021. godine uveden je i program ekonomskog osnaživanja kroz koji se jačaju stručne vještine, kapaciteti i znanja kod mladih u cilju njihovog lakšeg uključivanja na tržište rada – saopćeno je iz Save The Children BiH.

(FENA) J. Č.

Vezane vijesti

Više od 50 posto ispitane djece u BiH doživjelo neprijatnosti na internetu - istraživanje

Otkačio se dio ringišpila u Srbiji, ozlijeđeno 13 djece

Sjećanje na 1.601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva

Promo

Panel-diskusija u okviru kampanje 'Ne zatvarajmo oči! Zaštitimo djecu na internetu'

Potaknuti mlade da aktivno učestvuju u promicanju održivih digitalnih praksi

Brzo i jednostavno upravljajte sredstvima na kartici i dopunjavajte je iznosom koji vi želite