Bosna i Hercegovina

Ceste FBiH: Na javnim raspravama nije tražen priključak za kamenolom Crnoglav

Tekst: Roland GrabovacFOTO FENA

MOSTAR, 22. rujna (FENA) – Pristup kamenolomu "Crnoglav" u neumskom zaleđu treba riješiti izgradnjom priključka na magistralnu cestu na raskrižju Rabrani, smatraju u Javnom poduzeću Ceste Federacije BiH.

Naime, proteklog vikenda mještani Rabrana i Crnoglava blokirali su cestu Neum – Stolac kako bi skrenuli pozornost na problem koji je nastao građevinskim radovima na spomenutoj prometnici.

Prosvjednici su se požalili da su radovi na prometnici prouzrokovali ekonomske gubitke kamenolomu "Crnoglav", kao i brojne probleme lokalnom stanovništvu koje sada nema pristup svojim parcelama, a kao glavni krivac označene su Ceste Federacije BiH.

U pisanom odgovoru dostavljenom Feni Ceste Federacije BiH navode kako su 13. 9. 2021. zaprimile zahtjev Općine Neum kojim se traži rješavanje prilaza eksploatacijskom polju "Crnoglav", odnosno izgradnja potputnjaka na toj lokaciji.

Međutim, s obzirom na karakteristike predmetne lokacije i činjenicu da je niveleta ceste u usjeku, izgradnja traženog potputnjaka nije tehnički izvediva, navode iz Cesta Federacije BiH te dodaju kako na javnim raspravama koje su prethodile realizaciji projekta nitko nije tražio priključak za kamenolom.

Dodaje se da je na profilu P149 (km 26+350) izgrađen potputnjak koji zadovoljava nesmetano odvijanje prometa za sva vozila do visine 4,5 metra te da je u neposrednoj blizini također izgrađeno raskrižje Rabrani na profilu P202 (km 27+675) koja je u razini, s mogućnošću priključka za lijeva skretanja.

"JP Ceste FBiH pripremilo je svu potrebnu dokumentaciju na temelju koje je pribavljeno Odobrenje za građenje za izgradnju predmetne dionice te u skladu s kojim se i predmetni radovi moraju okončati. Uzimajući u obzir naprijed navedeno, JP Ceste FBiH smatra da se priključivanje treba rješavati planski kroz izradu zoning plana, priključivanje na magistralnu cestu može jednostavno riješiti na raskrižju Rabrani na P202, te je potrebno da mjerodavna općinska služba dostavi prijedlog priključenja koji će se razmotriti u skladu sa Zakonom i pravilnikom o uvjetima za gradnju priključaka i prilaza na magistralne ceste", navodi se u dopisu Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH.

(FENA) R. G.
Vezane vijesti