Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Platforme za progres

Saopćenje, Ilustracija

Juče je održana prva izvještajno - tematska Konvencija Platforme za progres elektronskim putem. Radi se o statutarnoj obavezi organizacije da jednom godišnje predstavi delegatima izvještaje o radu organa, kao i izborne rezultate u roku od šest mjeseci od održanih izbora.

Na Konvenciji su učestvovali predsjednici organa stranke, kao i određeni broj delegata na osnovu odluke Predsjedništva. Uz raspravu o tačkama dnevnog reda, delegatima su se obratili predsjednik Platforme za progres, Mirsad Hadžikadić i predsjednica Kongresa, Idana Mahić. Nakon usvajanja Poslovnika o radu, pristupilo se glasanju o izmjenama i dopunama postojećeg Statuta Platforme za progres.

Rezultat višemjesečnog rada na Statutu Platforme za progres i nekoliko održanih javnih rasprava na kojima su predloženi amandmani od strane članstva, prezentiran je prisutnima, uz napomenu da će se u svakom slučaju nastaviti provoditi javne rasprave među članstvom, sa ciljem kreiranja što boljeg dokumenta.

Statut je dobio podršku 80% prisutnih delegata, ali zbog statutarnih odredbi, prema kojima prijedlog mora dobiti podršku 2/3 ukupnog broja članova sa pravom glasa, vraćen je na doradu.

S obzirom da je Konvencija trajala tri sata duže nego što je to predviđeno, mnogi delegati su morali napustiti događaj zbog ranije preuzetih obaveza, zbog čega je prekinuta. Predsjedništvo će odrediti datum nastavka Konvencije.

Ovim putem želimo naglasiti da prijedlog ujedinjenja ili bilo kakve saradnje sa drugim političkim subjektima nije bio na dnevnom redu, tako da se o tome delegati nisu ni izjašnjavali. Kao što smo ranije govorili u medijima, takav prijedlog nikada nije bio prezentiran organima stranke na bilo kojem nivou.

U narednom periodu, Platforma za progres nastavlja sa aktivnostima na promjeni političke situacije u Bosni i Hercegovini.

 

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.