Bosna i Hercegovina

'Priručnik o posebnim istražnim radnjama' osigurava uspjeh krivičnih istraga

Saopćenje

SARAJEVO, 8.marta (FENA) - “Priručnik o posebnim istražnim radnjama“, promoviran  u Sarajevu, urađen je u saradnji Centra za edukaciju sudija i tužilaca/tužioca u Federaciji BiH i Ženevskog centra za upravljanje sigurnosnim sektorom – DCAF.

Publikacija je rezultat saradnje 20 sudija, tužilaca i pravnih stručnjaka, predvođenih dekanesom Pravnog fakulteta UNSA Hajrijom Sijerčić-Čolić, uz podršku Centra za edukacija sudija i javnih tužilaca RS, Ustavnog suda BiH, Suda BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

-Posebne istražne radnje zadiru u privatnost osobe, utiču na pravo slobode izražavanja i informiranja, i zato smatramo da je ovakva pulikacija, koja na jednom mjestu objedinjuje ključne procedure, principe i dobre primjere iz prakse, nešto što je bilo neophodno u našem cjelokupnom krivično-pravnom sistemu - izjavio je predsjedavajući CEST FBiH Arben Murtezić, dodavši da je ovaj priručnik rezultat saradnje predstavnika iz svakog od važećih krivičnih sistema u BiH, što dodatno daje na njenom značaju.

Posebne istražne radnje se često koriste u borbi protiv najtežih oblika kriminala i zaštite državne sigurnosti. U svjetlu činjenice da je 67 sudova u BiH ovlašteno narediti ove uticajne mjere, koje narušavaju osnovna ljudska prava, od izuzetne je važnosti osigurati da se sudije i tužioci pridržavaju principa vladavine zakona i poštivanja ljudskih prava.

Priručnik će biti korišten tokom obuke pripadnika sudskog sistema, koju će organizirati dva centra za obuku sudija i tužilaca u BiH, i bit će distribuirana sudovima, tužilaštvima i pravnim fakultetima širom BiH. 

Korištenje priručnika od strane sudija, prije nego što narede posebne istražne radnje, još će više osigurati uspjeh krivičnih istraga i promociju ujednačene sudske prakse, u skladu s međunarodnim standardima i zahtjevima za pristup EU.

Priručnik je podijeljen u pet poglavlja: državni i međunardni kontekst izricanja posebnih istražnih radnji; obrazloženi zahtjev tužilaca za određivanje posebnih istražnih radnji; odlučivanje suda o posebnim istražnim radnjama; izvođenje dokaza dobijenim posebnim istražnjim radnjama; i međunarodna pravna saradnja i pomoć u krivičnim stvarima.

Priručnik je dostupan na linku: VIDEO

(FENA) L.A.