Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Građanskog saveza

Saopćenje

Žene su u Bosni i Hercegovini izložene diskriminaciji i u pristupu ekonomskim i socijalnim pravima, naročito u zapošljavanju i upravljanju javnim preduzećima, pristupu pravu na porodiljsko odsustvo i naknade.

Građanski savez promoviše jednaka prava za sve žene, te podržava njihovu punu participaciju u svim sferama društvenog i političkog života.

Svim ženama, sretan 8.mart!

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.