Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Građanske demokratske stranke BiH

Saopćenje

Opština Stari Grad je povijesno i kulturno historijsko  jezgro Grada Sarajeva. Ovdje je sve počelo. Ovaj  dio olimpijskog Sarajeva trebamo svi zajedno čuvati i pridonijeti da se razvija kao mjesto susreta tradicija i savremenog načina života i rada, u svakom smislu.

Nažalost, jedan od problema cijelog Grada, kao i Starog grada  je i sve dramatičniji urbani haos kojem je donijela pomama za ovozemaljskim blagom novopečenih gazda u svim oblastima i na svim nivoima vlastodržaca. Kuda nas to vodi vidimo i u svakodnevnom životu i radu,u dehumanizaciji komšijskih odnosa i degradaciji ljudskog stvaralaštva. Primjera je mnogo i između ostalog i u odnosu prema životu u Gradu Jednako kada je u pitanju vazduh koji udišemo,korištenje javnih prostora, nezajažljivo zaposjedanje objekata i trgovina, kao i po odpatcima po gradskim ulicama i parkovima.Svi ti Veliki i Mali problemi u životu građana nisu uticali da na to da se njima vlast  odgovorno bavi.Sasvim suprotno, ona se uglavnom bavi sobom i povezuju na raznim nivoima sa onima koji  bezočno uzurpiraju i kulturu gradskog života i tradiicju i savremeno  u našem Gradu i posebno u Starom gradu. Prilika je da se na lokalnim izborima omogući da građani daju svoj glas za promjene, jer je svaki  čovjek, stanovnik i Starog grada i putnik namjernik dragocjen za naš razvoj.Svaki mterijalni dokaz naše opstojnosti i svaki kamen kaldrme i svaka mahala i svaka znamenitost, naše bogate sarajevske duše. Jedinstvo u raznolikosti duhovnog i kulturnog naslijeđa od neprocjenjive je vrijednosti i za nas i za Evropu i svijet..

Cilj cijele države trbao bi biti da motivira mlade da ostanu i to smisao  naše kampanje "Evropa u BiH -BIH u Evropi". Istovremeno, svim generacijama  kao i mladima treba pružiti što više aktivnosti (s obzirom na pandemiju i onoliko koliko epidemiološka situacija dozvoljava). 

Stari Grad je opština u kojoj želimo realizovati  Program GDS 

Program 11 temeljnih odrednica  GDS BiH  za preporod Starog grada pod sloganom GDS BiH "BiH u Evropi-Evropa u BiH".

Sa Programom GDS BiH Stari grad ostvaruje preokret u svom razvoju i postaje nova urbana međunarodna oaza glavnog grada BiH jer građani imaju mogućnost preuzimanja upravljanja vlastitim interesima i potrebama.

U Programu se ističe:

1.jačanje učešća i uloge svih građana u odlučivanju u Opštinskom vijeću  i naročito u kontroli rada Načelnika i stručnih službi Starog grada u skladu sa Statutom opštine i tačno određenog djelokruga rada. u ostvarivanju  građanskih prava, sloboda i interesa, prvenstveno putem mjesnih zajednica koje treba da preuzmu največi broj ovlaštenja i nadležnosti i da postanu  mjesta stvarne, a ne samo formalne, neposredne lokalne samouprave građana. Opština je dužna da osigura ravnomjeran i jednak razvoj svih područja i im da a ključnu ulogu se stara o ustanovama i prostorima i na racionalan način kako bi one bile u suštinsko funkciji građana.  

2.briga za zdravlje i socijalnu podršku za svakog čovjeka,posebno djecu,mlade ,stare i iznemogle i civilne i ratne vojne invalide i  uređenje i izgradnja potrebne infrastrukture,za  društveni život, obrazovanje na svim nivoima i sve generacije, potpora za rad naučnih ,kulturnih i sportskih institucija moraju biti u osnovi svakog opštinskog  programa. 

3.prepoznatljiva i kreativna  pozicija Opštine Stari  grad u zajednici  gradskih opština Sarajevo,Kantona SA, Federacije i BiH i u međunarodnoj saradnji u vezi novih investicija i tehnologija i obrazovanja koje će osigurati da se obezbjedi održivi razvoj tradicionalnih i modernih zanimanja i nova radna mjesta u svim oblastima proizvodnje, osobito u oblasti atraktivnije i osmišljenije turističke ponude Starog grada formiranjem Fonda Bašćaršija. 

4.održavanje,obnova i nužna restauracija najvrednijih kulturno - historijskih  i sakralnih objekata, i cjelovita  arhitektonsko -urbanistička,    preobrazba Starog grada koja će  vratiti autentični  izgled i  sadržaje područja i zabranu gradnje koja ugrožava mogućnost  da  njegovo povijesno jezgro može  konkurisati za Listu  svjetske baštine UNESCO-a.

5.preispitivanje odluka i zakona o pravima zanatlija i davanje podsticaja starim zanatima  u svim mogućim formama ,od smanjenja cjena  zakupa prostora do potpunog  oslobađanja od zakupnine i afirmacije i vraćanja u funkciju zanata u ulicama koje su dobile imena po njima..

6.uvođenje Starog grada uevropski program zaštite životne sredine i korištenje svih prednosti za organsku proizvvodnju.

7.stvaranje slobodne zone parkova sa  vjetnim vrtovima i stablima vočki koje uspjevaju na našem tlu, sa čistom rijekom Miljackom od izvora i Kozije  ćuprije i Darive do Drvenije i na memli strani Starog grada.

8.stvaranje uslova za prvu opštinu bez klasičnog  javnog gradskog prevoza/tramvaja i autobusa /i uspostavljanje alternativnog režima saobračaja koji će garantovati povezanost svih djelova opštine i čisti zrak, smanjenje buke i stvaranje jedinstvene internacionalne kulturne, rekreativne i trgovačke zone u Evropi. 

9.direktno učešće opštine u upravljanjanju resursima i na prostoru Starog grada iprenošenje u nadležnost na opštinu sa Grda i Kantona  na temelju sporazuma sa drugim gradskim opštinama i KSA

Opština Stari grad treba da razmotri vlastitu  viziju svog  prostornog,urbanog razvoja, kao i grada i kantona  Sarajeva i susjednih opština u regiji. Strategiju razvoja koja će sadržavati sve komparativne /ekonomse i druge specifične prednosti/ sarajevske kotline i planinskog, olimpijskog okruženja, posebno prirodnih bogatstava kao što su šume vode zemljištei i zrak.

10.obavezna redovna konsultacija viječnika u pratnji opštinske administracije sa građanima tokom četverogodišnjeg mandata u vezi sa izvršenjem buđeta opštine koji se na isti način treba donijeti tako da opštinske stručne službe budu  javni  servis građana, kao  izabrani viječnici i Naćelnik.

11.Građanke i građani Starog grada treba da imaju neotuđivo pravo da se izjašnjavaju o svakoj promjeni u Opštini Stari grad bilo da je riječ o promjenama u prostornim i regulacionim planovima, komunalnim uslugama ili uređenju pojedinih dijelova opštine ili rušenju i izgradnji  objekata putem opštinskog referenduma.Stari grad ne smije biti prepušten "na milost i nemilost" bilo kojeg "nivoa" vlasti jer sve odluke u ovim oblastima zadiru u interese građana i utiču na mir, sigurnost i kvalitet života.

Dajući mi svoje povjerenje, poštovani sugrađani, vi dajete svoj glas vašoj  komšinici koja je odrasla sa vama i djeli svako dobro i sve probleme svakodnevnice u kojoj živimo i zna kako se izboriti za zajedničke vrijednosti.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.