Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Platforme za progres

Saopćenje

Platforma za progres snažno podržava sve pojedince i društvene grupe koje se bore za vladavinu prava i ostvarenje pravde na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i eksplicitno zagovara striktnu primjenu svih važećih propisa koji se odnose na promociju i konačno zaštitu ljudskih prava svih građana; od Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovih sloboda te brojnih domaćih propisa koji se bave ovim problemom. Napominjemo da je Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda pretpostavljena Ustavu i ukupnom domaćem zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i predstavlja, kako samo ime kaže, minimum ljudskih prava i osnovnih sloboda koje su zajedničke za evropski prostor i dostignuti stepen civilizacije.

Povod za ovu reakciju je nedavno privođenje i lišavanje slobode građana Banjaluke na Trgu Krajine kao i ispred Policijske stanice Centar te njihovo zadržavanje u prostorijama MUP-a Republike Srpske bez prava na kontakt sa pravnim zastupnicima. Ponašanje i djelovanje predstavnika institucija Republike Srpske indicira činjenje različitih prekršaja i krivičnih djela od strane službenih lica MUP-a Republike Srpske sa ciljem zastrašivanja ovih pojedinaca koji već 27 mjeseci istrajno pružaju podršku prvenstveno roditeljima kao oštećenim stranama u slučajevima izvršenja krivičnih dijela teškog ubistva mladih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Iako ovo nije prvi slučaj ovakvog postupanja službenika MUP-a Republike Srpske na štetu ovih i ostalih pojedinaca, povod lišavanja slobode je planirano obraćanje javnosti od strane dvije osobe sa ciljem da ukažu na dosadašnji razvoj situacije i odgovornosti pojedinaca i institucija povodom krivičnog djela teškog ubistva 21-godišnjeg mladića u Banjaluci kao i ostalih sudskih postupaka protiv građana koji hrabro stoje uz roditelje ovog mladića i glasno traže da se ovaj slučaj efikasno i pravedno riješi. Ono što je nedvosmisleno je to da institucije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine rade sve kako bi ovaj slučaj ostao neriješen tj. kako bi onemogućili ostvarenje pravde i pravičnosti u tekućim sudskim postupcima koji su derivirali iz činjenice teškog ubistva 21-godišnjeg mladića.

Stoga, Platforma za progres snažno osuđuje necivilizacijsko i protuzakonito postupanje službenika za primjenu zakona kao i ostalih pojedinaca u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine koji krše osnovne principe demokratije i sudskih postupaka zagarantovnih važećim propisima koji su dio pravnog poretka ove države. Takođe, želimo da izrazimo snažnu podršku ovim pojedincima kao i organizacijama čiji su oni dio, a koji se bore za postizanje osnovnog cilja svih oštećenih čija su djeca ubijena, a počinioci su ostali nepoznati i posljedično se nalaze na slobodi. Ova podrška će vremenom biti veća i snažnija sve do momenta zadovoljenja pravde i konačnog sankcionisanja svih odgovornih za činjenje ili nečinjenje što predstavlja ili krivično djelo samo po sebi ili produženo krivično djelo zataškavanja krivičnog djela teških ubistava kao i onemogućavanja napredovanja istrage i izvođenje pravičnih i efikasnih sudskih postupaka u ovom i ostalim sličnim slučajevima.

Platforma za progres kao politička organizacija će, kao i ostali pojedinci/grupe/organizacije, nastaviti djelovati, dizati glas i pružati konkretnu podršku svima koji se bore protiv svake nepravde i diskriminacije sa posebnim fokusom na rješavanje slučajeva teškog ubistva mladića i djevojaka širom Bosne i Hercegovine čije istrage traju od nekoliko godina do nekoliko decenija bez konkretnog epiloga niti naznaka da će pravda ugledati svjetlost dana. Zajedničkim snagama ćemo nastaviti širiti istinu o nedemokratskim postupcima vlasti u Bosni i Hercegovini, nerješavanju brojnih teških ubistava u slučajevima kada postoje brojni dokazi koji ukazuju na počinioce i njihove pomagače te konačno demokratskim putem preuzeti odgovornost za keriranje budućnosti ove zemlje na dobrobit svih njenih građana.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.