Bosna i Hercegovina

KŠ CZ BPK: Zabranjuje se svako zadržavanje građana na šetalištima i izletištima

Tekst: Elma Geca, Foto/FENA: Elma Geca

GORAŽDE, 10.aprila (FENA) – Kantonalni štab civilne zaštite Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) na današnjoj sjednici izdao je nove preporuke i naredbe u skladu s aktuelnom epidemiološkom situacijom na području tog kantona.

Sa sjednice je upućena poruka građanima da još nije vrijeme za opuštanje, posebno u smislu primjetnog okupljanja na izletištima i šetalištima.

„U vezi s tim donesene su dvije naredbe, prva kojom se zabranjuje svako zadržavanje građana BPK-a na šetalištima i izletištima a drugom je dopunjena naredba od 17. marta koja se odnosi na dezinfekciju i pranje gradskih ulica, da se to izvrši i na šetalištima u BPK Goražde“- pojasnila je komandantica KŠ CZ Edita Velić.

Kantonalna Uprava za inspekcijske poslove sprovela je nadzor nad svim subjektima i izdala 26 prekršaja, a kreće i drugi krug nadzora - istaknuto je na sjednici na kojoj su razmatrane i druge aktivnosti, poput rada autoškola.

„Ministarstvo za obrazovanje koje je nadležno za rad autoškola će donijeti odluke u vezi s tim, budući da je bilo zahtjeva da se pokrene rad autoškola koji je obustavljen odlukom nadležnog ministarstva“ - istakla je Velić.

Kantonalni štab civilne zaštite BPK uputio je i apel poslodavcima da, zbog skraćenog radnog vremena, ne ukidaju topli obrok svojim uposlenicima, a pored ostalog, primljena je k znanju i informacija ombudsmena BiH o poštivanju prava svih kategorija, tokom stanja prirodne nesreće.  

(FENA) M.B.