Korona virus

Alternativni smještaj za slučaj većeg broja oboljelih u Bugojnu

Tekst: Mevlida Ridžal

BUGOJNO, 1. aprila (FENA) - Školski namještaj u Srednjoj tehničkoj školi u Bugojnu zamijenjen je krevetima i opremom, koja bi se trebala koristiti u slučaju pojave većeg broja oboljelih od koronavirusa.

Općinski štab civilne zaštite u tome gradu je, na ovaj način, ispoštovao naredbu Kantonalnog štaba CZ, kojom je neophodno osigurati sekundarne smještajne kapacitete za eventualno oboljele.

Rok za izvršenje pomenute naredbe bio je 26. mart, a na teritoriji bugojanske općine realizirana je nabavkom stotinu kreveta, kiseonika, te druge neophodne opreme.

- Aktivnosti koje smo proveli pohvalio je i sam kantonalni inspektor, prilikom obilaska prostora, koji smo prilagodili novonastaloj situaciji. Dugujemo zahvalnost kompaniji „KA-Plin“, koja je osigurala potrebne količine kiseonika, kao i firmi „Kašmir“ na donaciji određenog broja madraca i posteljine - kazao je član kriznog štaba bugojanskih zdravstvenih ustanova „Dom zdravlja“ i „Opća bolnica“ Fuad Hajić.

Prema informaciji Kriznog štaba općine Bugojno, vrijeme globalne borbe s virusom COVID-19 na području ovog grada karakterizira odgovornost građana koja je na visokom nivou, ali i solidarnost pojedinaca i, općenito, javnog i privatnog sektora, koja se reflektira na razne načine. 

- Ljudi su prepoznali zajednički interes u svemu ovome. Zadovoljni smo radom pripadnika CZ-te, uposlenih u zdravstvenim ustanovama i apotekama, interesom volontera i mladih da pomognu.Također, javne ustanove i preduzeća, čiji je osnivač Općina Bugojno, poštuju odluke kriznih štabova, i u funkciji su svih građana – kazao je načelnik tog grada Hasan Ajkunić.

(FENA) F.F.