Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naroda i pravde

Saopćenje

Kemal Ademović: Očekujemo veću transparentnost uprave u Muzeju Alije Izetbegovića

Povodom objavljivanja konkursa za imenovanje direktora JU „Muzej Alije Izetbegovića“, iz Naroda i Pravde pozivaju upravu ove institucije da konkurs objavi i u dnevnim listovima koji su tradicionalno čitani na području Kantona Sarajevo.

Konkurs za imenovanje direktora JU „Muzej Alije Izetbegovića“ objavljen je u Dnevnom listu, koji, iako je na jednom dijelu teritorije BiH čitan, ima zanemarljivu čitanost na području Kantona Sarajevo.

„Vlast u Kantonu Sarajevo nije mijenjala postojeću upravu Muzeja imenovanu od strane SDA na taj način dajući im priliku da pokažu transparentnost i kvalitet u radu. Objava konkursa u dnevnom listu koji je vrlo slabo čitan u Kantonu Sarajevo budi sumnju da se radi o pokušaju skrivanja konkursa od šire javnosti“ smatra Ademović.

To svakako nije prikladan način i sigurno nije pravi način iskazivanja poštovanja prema imenu prvog predsjednika Republike BiH, dodaje Kemal Ademović, politički direktor Naroda i Pravde.

„Takvi postupci šalju lošu poruku i svakako ćemo nastojati da ih preispitamo kao i cjelokupan rad dosadašnje uprave. Narod i Pravda se prilikom raspodjele institucija u sadašnjoj koaliciji u KS izborio za Muzej dajući time šansu i punu podršku prezentiranju lika i djela našeg rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića. Smatrali smo da je naša misija očuvanje sjećanja na jednu takvu izuzetnu ličnost u historiji Bosne i Hercegovine i Bošnjaka i tu misiju nikada nećemo iznevjeriti. Njegove riječi i djela zauvijek ostaju putokaz onima koji nastavljaju borbu za narod i državu. Ovo reagiranje ujedno je i pokušaj da do što većeg broja građana KS, posebno onih stručnih i kvalifikovanih, dođe informacija da je konkurs raspisan i da je još uvijek u toku“, poručuje na kraju politički direktor Naroda i Pravde, Kemal Ademović.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.