FENA.BIZ

REC organizuje jednodnevni seminar i promociju novog priručnika

Saopćenje

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar i promociju novog priručnika: 

 PRIMJENA UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR)

I ZAKONA  O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA 


Mjesto održavanja
Mostar
22. 10. 2019.
Hotel „Mostar“


Sarajevo
23. 10. 2019.
Hotel „Hollywood“ - Ilidža


Banja luka
28. 10. 2019.
Hotel  „Bosna“
 

Početak svakog seminara u 09:30 

Nova EU regulacija o zaštiti ličnih podataka, poznata kao Uredba o zaštiti podataka (GDPR), uvodi nove obaveze svim pravnim licima iz BiH koji imaju klijente u državama članicama Evropske unije. U skladu sa zahtjevima EU i Uredbe, obaveza poslodavaca je uspostava primjerenih modaliteta postupanja s različitim vrstama ličnih podataka koje se prikupljaju tokom svakodnevnog poslovanja. Jedan od preduslova za modifikaciju poslovnih procesa i praksi je i izrada novih internih akata.     

Fokus seminara je na smjernicama koje su neophodne za obradu ličnih podataka, a koje su usaglašene sa Zakonom o zaštiti podataka i Uredbom o zaštiti  podataka (GDPR). U skladu sa našom dosadašnjom praksom, poseban dio seminara će biti posvećen praktičnim rješenjima, preporukama, i praktičnim primjerima. 

Unutar svake tematske cjeline, učesnici seminara će imati priliku da dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme kako dosljedno primijeniti Zakon o zaštiti ličnih podataka, i Uredbu o zaštiti podataka (GDPR). 

Za predstojeći seminar pripremili smo novi priručnik pod nazivom „Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka“ i koji će učesnici dobiti u sklopu kotizacije a za koji smatramo da će Vam pomoći u Vašem radu. 

SADRŽAJ SEMINARA 

Uredba o zaštiti podataka (GDPR)

·     Osvrt na Uredbu GDPR - svrha nastanka nove Uredbe

·     Veza nove uredbe sa postojećom zakonskom regulativom na polju zaštite informacija

·     Lični podatak u kontekstu nove Uredbe

·     Šta Uredba donosi privrednim subjektima i institucijama

·     Utjecaj primjene Uredbe na poslovanje kompanija u BiH

·     Pregled obaveza institucija i privrednih subjekata u skladu sa GDPR Uredbom

·     Praktične smjernice za usaglašavanje poslovnih procesa sa EU Uredbom

·     Moguće forme i sadržaj pristanka na obradu ličnih podataka

·     Ključni koraci pri implementaciji Uredbe

·     Rizici povezani sa primjenom Uredbe

·     Pravo na pristup, ispravak i brisanje podataka

·     Pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor

 

Zakon o zaštiti ličnih podataka

·     Zakon o zaštiti ličnih podataka i provedbeni akti

·     Obim primjene zakona

·     Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH

·     Definicije/pojmovi iz Zakona

·     Obrada ličnih podataka

·     Prava nosioca ličnih podataka

·     Podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu ličnih podataka

·     Obaveze kontrolora prije uspostavljanja zbirke podataka

·     Obavezni akti/aktivnosti  poslodavca

·     Pravila /Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka kontolora podataka

·     Posebni slučajevi obrade podataka

·     Odgovornost

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI

Mr. iur. Mirela Gljiva

Danijela Radonić, dipl. pravnik

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Svima onima koji se bave obradom ličnih podataka, pravnicima, ekonomistima, advokatima, radnicima u finansijskim institicijama (banke, osiguravajuća društva), državnim, zdravstvenim i svim drugim organizacijama koje obrađuju lične podatke, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, i drugima koji žele unaprijediti svoje znanje u ovoj oblasti.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

185 KM po jednom učesniku

175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

165 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

ü  Troškove sudjelovanja u radu seminara

ü  Materijal za pisanje

Seminarski materijal:

NOVI Priručnik: „Primjena propisa o zaštiti ličnih podataka“

ü  Osvježenje u pauzi i zajednički ručak

ü  Certifikat o učešću na seminaru

 

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

1.   Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.

2.   Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.