Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naroda i Pravde

Saopćenje

Kemal Ademović, bivši član Upravnog odbora Zavoda zdravrstvenog osiguranja KS, povodom različitih medijskih istupa koji tematiziraju kontrolu rada i trošnja novca Zavoda zdravstvenog osiguranja, smatra kako je važno nastaviti sa postojećom kontrolom koju treba dodatno ojačati kroz konačno formiranje Nadzornog odbora ZZO KS.

"Svakako podržavam preispitavanje rada svkog pojedinca ili ustanove pa i glavnog internog revizora ZZO KS Muamera Kosovca. No, simptomatičan je trenutak u kojem se pojavljuje ova inicijativa. ZZO KS, sa budžetom većim od 400 miliona KM, najveća je vanbudžetska institucija u FBiH. Ta i takva institucija nema Nadzorni odbor koji je ključni organ u kontroli i nadzoru trošenja novca i cjelokupnog rada ZZO KS", navodi se u saopćenju Kemala Ademovića.

Ademović podsjeća da je kao član Upravnog odbora ZZO KS inicirao da se hitno imenuje Nadzorni odbor.

"Statutom ZZO KS propisano je da je upravo Nadzorni odbor organ koji vrši kontrolu poslovanja. U trenutku kada ne postoji Nadzorni organ ZZO, ključno je da sa kvalitetnim radom nastavi interni revizor, posebno jer imamo situaciju da je u segmentu informatizacije sistema zdravstva već potrošena desetina miliona KM a da ni do danas nismo dobili funkcionalan sistem", navodi se u reakciji Ademovića.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.