Ekonomija     | 10.04.2019. 15:39 |

Zastupnički dom odobrio inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH

FENA Vernera Jakupović

SARAJEVO, 10. aprila (FENA) - Incijativa Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje seta zakona o rasterećenju privrede i poboljšanju poslovnog ambijenta u Federaciji BiH podržana je većinom glasova na tematskoj sjednici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta.

Zaključeno je da zakone treba da pripreme Federalna vlada i resorna ministarstva te da ih upute u parlamentarnu proceduru u roku od 60 dana, u skladu s Ustavom FBiH. Vlada je zadužena  da u istom roku bude održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH.

Posljednji zaključak sa sjednice je da dva akta iz ovog seta - zakoni o doprinosima i o porezu na dohodak - ne mogu biti razmatrani ako među njima ne bude i treći, zakon o povećanju minimalne plaće u FBiH, što je bio uvjet zastupnika Socijaldemokratske partije BiH i Saveza za bolju budućnost BiH.

Udruženje poslodavaca FBiH, inicijator današnje sjednice, sredinom marta je iniciralo Vladi i Parlamentu FBiH usvajanje zakona čiji su ciljevi rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta u FBiH i BiH. Među njima je pet zakona o izmjenama i dopunama zakona koje su Vladi i Parlamentu FBiH dostavljeni sredinom 2018., a odnose se na zakone o zdravstvenom osiguranju, o fiskalnim sistemima, o cestovnom prometu, privatizaciji preduzeća, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljvaju i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Poslodavci predlažu da Parlament razmotri te akte po skraćenom postpuku.

Udruženje poslodavaca FBiH pripremilo je još 20 tekstova zakona među kojima su novi tekstovi zakona o finansijskom poslovanju, registraciji privrednih društava, stečaju, zaštiti na radu, štrajku, mirnom rješavanju sporova, posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, porezu na dohodak sa analizom, doprinosima sa analizom, računovodstvu i reviziji, federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi te o Ekonomsko-socijalnom vijeću (ESV) FBiH.

Također su pripremljene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakona o privrednim društvima, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o porezu na dobit, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o naftnim derivatima te Zakona o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom FBiH.

Nakon tematske sjednice, danas treba da počne još jedna, druga redovna, u aktuelnom mandatu Zastupničkog doma.

Osim Prijedloga zakona o zaštiti okoliša, u  predloženom dnevnom redu su dvije odluke o prihvatanju zaduženja po ugovorima o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj. Prva odluka odnosi se na realizaciju Projekta poboljšanja energetske efikasnosti u Kantonalnoj bonici u Zenici, a druga na realizaciju Projekta Koridor 5-C - Dio 3.

Među ostalim najavljenim tačkama dnevnog reda redovnog zasjedanja su izvještaji o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i informacije o stanju sigurnosti u FBiH za 2015., 2016., 2017. godinu, kao i za prvih šest mjeseci 2018. godine.

 

(FENA) D. V.

Vezane vijesti

Izmjenama Zakona o državnoj službi u KS omogućava se mandatno angažiranje savjetnika

Većina poslanika u Predstavničkom domu PFBiH za opciju da danas glasaju za sudiju Ustavnog suda BiH

Počela sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, očekuje se imenovanje sudije Ustavnog suda BiH

Promo

Sigurnost djece na internetu: Stručnjaci ističu važnost edukacije i podrške

PORTE d. o. o. : Pionirska inovacija kroz suradničku izvrsnost

Panel-diskusija u okviru kampanje 'Ne zatvarajmo oči! Zaštitimo djecu na internetu'