Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDP-a BiH

Saopćenje

Predsjednik Glavnog odbora SDP BiH i poslanik u Parlamentu BiH Saša Magazinović smatra da je ovaj mandat vlasti obilježio veliki broj neispunjenih obećanja, a da su u zamazivanju očiju narodu prednjačili oni na najvišim funkcijama.

U tom smislu podsjetio je na „prvih 10“ neispunjenih obećanja predsjedavajućeg Vijeća ministara Denisa Zvizdića, a koje je dao u svom prvom obraćanju Parlamentu kada je tražio i dobio glasove većine poslanika za izbor na ovu visoku političku funkciju.

„Naši stari kažu da je čovjek gospodar riječi dok je ne izgovori, a poslije toga postaje njen rob. Denis Zvizdić je na samom početku mandata postao rob preko 12.700 riječi koje je izgovorio u ekspozeu u Parlamentu BiH dajući svakojaka obećanja. Zbog toga Parlament BiH, ali i javnost u cjelini, ima pravo da zna, a Zvizdić ima obavezu da objasni zašto nije ispunio ono što je obećao“, smatra Magazinović i podsjeća na neka od neispunjenih obećanja:

1.    Zbog čega nije ispunjeno obećanje o osnivanju Vijeća za nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine, koju bi činili najviši predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti države i entiteta, čelnici obavještajne i najvažnijih policijskih agencija, a koje bi bilo zaduženo za koordinaciju svih aktera sigurnosnog sektora i strategijsko upravljanje sektorom sigurnosti?

2.    Zašto nije ispunjeno obećanje o osnivanju Banke za obnovu i razvoj Bosne i Hercegovine?

3.    Zašto nije ispunjeno obećanje da će poseban akcenat biti stavljen na položaj mladih u BiH i da će biti donesena Nacionalna strategija za mlade za period 2015.-2025.?

4.    Zašto nije ispunjeno obećanje da će se veliki i prepoznatljivi kulturni događaji u BiH, kao i svi sportski strukovni savezi, koji su registrirani na nivou Bosne i Hercegovine, finansirati iz budžeta BiH umjesto neselektivnog finansiranja brojnih udruženja i organizacija koje bi u principu trebale biti finansirane sa entitetskog, kantonalnog ili općinskog, a ne sa državnog nivoa?

5.    Zašto nije „obnovljena i ojačana Direkcija za evropske integracije“?

6.    Zašto nije provedeno zakonsko, kadrovsko i materijalno osposobljavanje i jačanje institucija zaduženih za provođenje mjera unutrašnje sigurnosti za koje je obećano da će biti visoko na listi prioriteta Vijeća ministara, te poboljšanje selekcije i profesionalnog razvoja kadrova u policijskim agencijama, kao i podizanje ličnog standarda policijskih službenika?

7.    Šta se desilo sa obećanjem da će težište budućih aktivnosti Vijeća ministara biti usmjereno na borbu protiv svih oblika terorizma, borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, protiv trgovine narkoticima i ljudima, ilegalnih migracija, te uspostavljanje djelotvornog mehanizma zaštite i spašavanja?

8.    Zašto nije izrađen dokument „Sigurnosne politike Bosne i Hercegovine za period 2015.-2025.“?

9.    Zašto nije ispunjeno obećanje o uspostavljanju Agencije za mala i srednja preduzeća BiH?

10. Zašto nije napisan i parlamentu poslan na usvajanje obećani Zakon o strateškim investicijama u Bosni i Hercegovini?

„Na koncu treba reći da je lista neispunjenih obećanja mnogo duža i da javnost zasužuje odgovore na pitanja o ispunjenju obećanog. Ako već predsjedavajući Vijeća ministara nije tražio periodične izvještaje o radu ministara, što je također obećao, mi poslanici ćemo to tražiti. Vrijeme je da se u politici počnu vrjednovati djela.“, zaključio je Magazinović.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.