Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Nezavisnog bloka

Saopćenje

Događaji oko Univerziteta u Sarajevu (UNSA), nesnalaženje rektora u čitavoj priči, te uloga ''izmještenih centara moći'' koji upravljaju Medicinskim fakultetom, a koji se odnose na Sebiju Izetbegović i njenu kliku, te uloga kadrovika SDA i pojedinih predstavnika Studentskog parlamenta u UO Univerziteta jasno govore da je politizacija obrazovanja, Medicinskog fakulteta i samog Univerziteta u Sarajevu dostigla svoj vrhunac. Izrežirani slučaj prof. Gavrankapetanović i ostalih nastavnika na Medicinskom fakultetu UNSA je pokazatelj ozbiljne dekadence stare ''političke klase'' koja u brutalnosti svoje slijepe želje da perzistira na vlasti, bez ikakvog obzira za javno dobro, sistematski i na nivou svog političarenja ruinira najznačajniji Univerzitet u državi i jedan od najkvalitetnijih fakulteta tog Univerziteta.  

Želimo da razjasnimo da je novi Zakon o obrazovanju, koji je donesen pod pritiskom gore spomenutih, namjerno unio zbrku u segmentu koji se odnosi na KCUS i njegov odnos prema Univerzitetu u Sarajevu. Međutim, prema važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti iz 2010. godine uopće ne postoji KCUS već UKCS, koji kao takav nije nastavna baza Univerziteta u Sarajevu već nastavna baza Medicinskog fakulteta (kao naprimjer u Zagrebu), pa generalni direktor KCUS ne može biti član Senata Univerziteta već to može biti samo dekan Medicinskog fakulteta. Generalni direktor može biti član Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta ali nikako član Senata Univerziteta. Igra sa imenom KCUS-UKCS je povezana sa direktnim interesima Sebije Izetbegović u Univerzitetu u Sarajevu. Prema važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti iz 2010. godine osnivač ove institucije je Parlament Federacije zajedno sa Skupštinom Kantona Sarajevo i skupštinama još nekih kantona, a institucija se zove UKCS. Ipak, u sudskom registru još uvijek stoji da je osnivač ove naše najveće zdravstvene institucije Predsjedništvo RBiH i da je naziv KCUS. Razlog je nedovršena preregistracije KCUS u UKCS koja je obavezna prema Zakonu iz 2010. godine. Ako se radi o KCUS, a ne o UKCS, onda je Klinički centar punovažni član Senata Univerziteta, a generalni direktor KCUS sjedi u Univerzitetu kao senator i ravnopravan je u odlučivanju sa dekanima svih fakulteta članica Univerziteta. 

Ponovo ističemo, da postoji obaveza da se prema važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti načini preregistracija KCUS u UKCS, što je djelimično i učinjeno prije nego je SDA ponovo preuzela sve poluge vlasti, pa je Kliničkom centru bio i dat naziv UKCS. Ali pošto ''stara vladajuća politička klasa'' oličena u privatiziranoj SDA, hoće da Sebija Izetbegović bude senator, generalni direktor i ima ingerencije dekana, te da koristi tu poziciju za sopstveno pozicioniranje unutar Univerziteta, kao i za ostvarivanje zacrtanih političkih ciljeva, vraća se naziv KCUS. 

''Sa ulogom koju implicira takav naziv, KCUS počinje da se prema Medicinskom fakultetu odnosi sa pozicije nalogodavca, te generalna direktorica zajedno sa svojim izabranim i politički podobnim kliničarima (nastavnicima Medicinskog fakulteta koji rade većinskim radnim vremenom u KCUS) kreće u smjenjivanje i postavljanje sebi podobnih dekana Medicinskog fakulteta, ucjenjuje i otpušta nepodobne nastavnike, pravi afere u čiji centar stavlja nepodobne. Jednom riječju uništava višedecenijsku strukturu na kojoj je počivalo medicinsko obrazovanje samo zarad sopstvene, dugoročno neodržive, nakane da bude centar moći i autoritarno jezgro dominacije, koja kao takva ne može da pripada sferi obrazovanja i nauke'', izjavio je prof. dr. Kemal Dizdarević, koordinator Nezavisnog bloka za Kanton Sarajevo i predsjednik Odbora za zdravstvo NB-a.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.