Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDP BiH

Saopćenje

Predsjednik Glavnog odbora SDP i poslanik u Parlamentu BiH Saša Magazinović uputio je poslanička pitanja Milanu Tegeltiji, predsjedniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), a koja se dijelom tiču i slučaja ubistva Dženana Memića.

Magazinović je zatražio odgovor na pitanja šta će Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV), kao samostalni organ Bosne i Hercegovine sa zakonom precizno utvrđenim mandatom i ovlastima koji se finansira iz budžeta institucija BiH, učiniti kada bude potvrđena presuda Kantonalnog suda u Sarajevu u slučaju ubistva Dženana Memića, s obzirom da je očigledno da je kantonalno tužilaštvo na pogrešnim pretpostavkama baziralo čitav slučaj potrošivši veliko vrijeme i novac, a da pri tome svemu ovaj slučaj nije riješen čime je javnost dodatno uznemirena? Osim toga, on je pitao koje su uobičajene aktivnosti VSTV-a kada sudovi donoseći presude praktično utvrde da su tužioci svojim činjenjem ili nečinjenjem nanijeli štetu ugledu pravosudnog sistema, uznemirili javnost, narušili nečiji ugled ili na drugi način ozbiljno prekršili službene dužnosti i ovlasti?

U obrazloženju pitanja upućenih predsjedniku VSTV-a Magazinović je naveo:

„Nakon više od dvije godine Sud je prvostepenom presudom utvrdio da je Tužilaštvo na potpuno pogrešnim pretpostavkama baziralo cijeli proces u slučaju ubistva Dženana Memića.

Imajući u vidu ogroman interes javnosti, pa i njenu uznemirenost, činjenicu da je mnogo vremena potrošeno, a da slučaj nije riješen, nameće se logično pitanje šta se dešava u ovakvim slučajevima. Da li iko snosi bilo koju vrstu sankcije ili se član 57. Zakona o VSTV-u, kao i čitavo poglavlje VI Zakona koje govori o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca, selektivno primjenjuje.

Imajući u vidu krizu morala u našem društvu, pozivanje na moralnu odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija nema nikakav efekat, pa stoga postavljajući ovo pitanje pozivam na dosljednu primjenu Zakona o VSTV-u, kako u slučaju ubistva Dženana Memića, tako i u brojnim drugim situacijama gdje sudske presude potvrđuju da postoje slučajevi gdje tužioci selektivno i bez odgovornosti zloupotrebljavaju položaj poigravajući se sa ljudskim sudbinama.“, navodi se u dopisu koji je uputio Magazinović.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.