Bosna i Hercegovina

Mitrović: Most kod Gradiške riješit će pitanje gužvi i smanjiti nezadovoljstvo prevoznika (VIDEO)

Tekst: Aida Kovač, FOTO FENA /Amer Kajmović

SARAJEVO, 27. jula (FENA) - Završetak radova na izgradnji mosta preko Save kod Gradiške bit će obilježen u petak, 29. jula.

- Završetak da, ali neće biti zvaničnog otvaranja s obzirom na to da pristupna dionica sa hrvatske strane nije završena. Sa strane Bosne i Hercegovine urađeni su svi potrebni radovi i na samom mostu - kazao je u razgovoru za Fenu ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović.

Dodao je da, prema informacijama kojima on raspolaže, oko godinu i po dana je rok da „Integral inženjering“, koji je dobio posao izgradnje pristupne saobraćajnice sa hrvatske strane u dužini oko četiri kilometra, završi taj posao.

- Pitanje koje se ujedno nameće je pitanje graničnog prijelaza sa hrvatske strane. Mi smo prošle godine na ministarskom sastanku u Ljubljani pokrenuli inicijativu oko izgradnje zajedničkog graničnog prijelaza sa strane BiH, jer granični prijelaz je urađen prije par godina. On u dobroj mjeri može zadovoljiti i zahtjeve samog integrisanog graničnog prijelaza, uz određene modfikacije - kazao je ministar.

Po njegovim riječima, na taj način bi skratili vrijeme izgradnje i uštedili bi značajna sredstva.

Što se tiče kategorizacije, ministar Mitrović napominje da ona nije još uvijek urađena, te da je to na Vijeću ministara BiH.

Mislim, kaže, da je donesena odluka o početku pregovora oko same kategorizacije, definisanje ugovora, odnosno sporazuma o kategorizaciji mostova sa Hrvatskom koji podrazumijeva sve praktično granične prijelaze. Između ostalog, pored ovog graničnog prijelaza je i granični prijelaz Svilaj.

Govoreći o značaju ovog mosta za BiH, Mitrović je kazao da moramo posmatrati osnovnu TEN-T mrežu. Dio autoputa koji ide od Doboja prema Banjoj Luci, odnosno prema Gradiški i Koridoru 10 je praktično proširen na TEN-T mreže.

Po njegovim riječima, ovaj most i ovaj dio autoputa koji će povezati BiH sa Koridorom 10, povezat će je i sa Evropskom unijom.

- Svjedoci smo u posljednjih desetak ili 20 godina problema koji se dešavaju na Gradiški, jer imamo veliki ulaz roba, i ulaz i izlaz, odnosno uvoz i izvoz roba. Pored toga i putnika. Imamo ogromne gužve i kompletan saobraćaj se odvija kroz sam grad. Imamo na ovaj način jedno elegantno, efikasno rješenje, a to je izmještanje. To je ovaj autoput i most koji je izgrađen, koji će obezbijediti nesmetan promet kako robe tako i putnika. Nećemo imati gužve, nećemo imati nezadovoljstvo, prije svega prevoznika - naveo je Mitrović.    

Dodao je da je to nezadovoljstvo opravdano. Isto tako i putnici koji prelaze putničkim automobilima ili autobusima, nisu imali u Gradiški, prilikom zadržavanja, ni one osnovne uslove da bi ljudi mogli ispuniti svoje osnovne potrebe na ovom graničnom prijelazu.

- Protočna moć će se drastično povećati, tako da tih gužvi neće biti. Ono što je pozitivno, dobit će jednu novu ekonomsku dimenziju i sama Gradiška, Lijevče polje, RS i BiH, jer ćemo imati sigurno brže snabdijevanje i sa robama i transport putnika. Sve je to uvezano i sa troškovima koji prate određeno snabdijevanje ili transport robe ili putnika – kazao je Mitrović.

Po njegovim riječima, izbjeći će se nepotrebna zadržavanja, a isto tako i određene manipulacije koje su se dešavale  zbog gužvi. U ovom slučaju to će biti izbjegnuto, tako da će biti manje problema i oko krijumčarenja i kontrole.

- U pitanju su savremena sredstva koja će vršiti kontrolu uvoza i izvoza, imat ćemo inspekcijske organe, tako da će na jednom mjestu moći da se vrši kontrola - kazao je ministar Mitrović.  

Napomenuo je da se projekat samog mosta sastojao od pristupne saobraćajnice sa strane BiH u dužini oko 411 metara, zatim slijedi dužina mosta oko 462 metra i pristupni dio saobraćajnice sa hrvatske strane 50 metara.

Kaže da je to projekat koji je bio predmet izgradnje, koji je vodilo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, a sa strane Hrvatske Autoceste Hrvatske.

Projekat su u istom omjeru finansirale Bosna i Hercegovina i Hrvatska, uz dio grant sredstava.

Ukupna vrijenost radova kompletnog projekta sa pristupnim saobraćajnicama iznosi oko 24 miliona eura sa PDV-om. 

Preuzmite VIDEO

(FENA) H. D.
Vezane vijesti