Društvo

BPK Goražde dio kampanje borbe protiv rodno zasnovanog nasilja

Tekst: Elma GecaFOTO FENA

GORAŽDE, 27. novembra (FENA) - Podjelom promotivnog materijala na ulicama Goražda u Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK) počela je kampanja "16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja".

Cilj kampanje pod motom "Nasilje nema opravdanja" je ukazati na ovaj sve prisutniji problem te na potrebu zajedničkog, institucionalnog pristupa na njegovom rješavanju.

Predstavnici institucija i udruženja uključenih u kampanju dijelili su promotivni materijal građanima te ih informisali o tome kako prijaviti nasilje.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova, Centar za socijalni rad i Centar za mentalno zdravlje intenzivno rade i na ovoj kampanji za koju su zajedno osmislili i slogan jer želimo poslati poruku i na ovaj način da za nasilje nema opravdanja i da žrtve nasilja mogu i imaju kome da se jave. Trudimo se da institucije koje se bave ovom problematikom zajedno rade na tim predmetima i ostvare još bolju komunikaciju - kazao je načelnik Sektora uniformisane policije MUP-a BPK Goražde Saladin Pleh.

Dodao je da je nasilje česta pojava i na području BPK Goražde, posebno u posljednje vrijeme, te da registruju prijave nasilja u porodici - psihološkog, fizičkog i seksualnog.

- Međutim, zabrinjava činjenica odnosno rezultati anketa koje su radile nevladine organizacije, a koji pokazuju da je taj broj mnogo veći ne samo u BPK, već i svim drugim kantonima i da se žrtve teško odlučuju da prijave nasilje. I na ovaj način nastojimo ohrabriti žrtve i poručiti im da su institucije ujedinjene u interesu da im pomognu, da će  se postupiti po svakoj prijavi i da će im se pružiti pomoć te da nisu same - kazao je Pleh.   

U prilog tome on je napomenuo da je prema tužilaštvu poslan određen broj izvještaja o počinjenom krivičnom djelu nasilja uz napomenu da se postupa i po Porodičnom zakonu te da se koriste svi zakonski mehanizmi koji mogu pomoći.

Podršku institucijama u borbi protiv nasilja kao i samoj kampanji pruža Udruženje žena "Seka" koje svakodnevno radi sa žrtvama nasilja. U Udruženju su mišljenja da je ključno pitanje kako žrtvama nasilja vratiti povjerenje u institucije.

- Želimo doprinijeti i u tome da žrtve nasilja, kada se obrate instituciji, imaju adekvatnu i profesionalnu podršku i odgovor na njihove potrebe. To je najvažnije promijeniti i ohrabriti ih da one mogu u svako doba biti sigurne kada dođu ili u policiju ili u Centar za socijalni rad ili bilo koju drugu instituciju. Ovdje u BPK imamo sada zajendički tim i koordinaciono tijelo i kao udruženje pružamo maksimalnu podršku - podvukla je predsjednica UŽ "Seka" Esma Drkenda.

Naglasila je da je i ovo udruženje na raspolaganju svim žrtvama kojima je potrebna pomoć.

- Tu smo i ukoliko ne nađu adekvatnu podršku u institucijama, mi ćemo posredovati između njih. Krajnje je vrijeme da se o ovoj temi i u Goraždu počne govoriti više i da ljudi ozbiljno shvate ovaj problem, jer nasilja je sve više, posebno sada u pandemiji. Kroz udruženje smo primjetili da ima mnogo više onih kojima je potrebna pomoć i podrška jer su nam se obraćali ili telefonom ili smo imali krizne intervencije - istakla je ona.

Dodala je da je obezbijeđen i adekvatan sigurni stan, koji je prepoznat kao problem tokom provedbe Istanbulske konvencije. Na ovaj način će biti znatno olakšan rad nadležnih institucija.

- Naše istraživanje je pokazalo da je i policija imala problem, kada im se recimo u ponoć javi žrtva nasilja sa djecom, da nemaju gdje da je adekvatno smjeste, jer stan koji je postojao nije bio dostojan čovjeka. Drugi problem je da tokom pandemije Sigurne kuće nisu mogle primiti žrtve nasilja jer nisu imale adekvatne prostorije za nove žrtve i sve nas je to ponukalo da unutar lokalne zajednice iznađemo siguran stan za te potrebe, što i zakon dozvoljava. Sada imamo adekvatan stan u kojem će žrtve po istim uslovima kao i u Sigurnoj kući, moći biti smještene tu do šest mjeseci, dok će se u tom periodu morati raditi na tome da žrtve dobiju i ekonomsku i socijalnu pomoć, dok na neki način ne prevaziđu tu situaciju - precirala je Drkenda.

Dodala je da je sigurni stan pored UŽ "Seka" koje je dalo doprinos, obezbijeđen uz ostalo i zahvaljujući Gender centru FBiH, Misiji OSCE-a u BiH te koordinacionom tijelu na nivou BPK.

Kampanja "16 dana aktvizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja" u kojoj takođe podršku pruža Misija OSCE-a, biće nastavljena i na području drugih lokalnih zajednica u sastavu BPK te organizovanjem edukacija o temi vraćanja povjerenja u institucije. Kampanja će trajati do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

(FENA) M. L.
Vezane vijesti