Bosna i Hercegovina

Reagiranje Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću

Saopćenje, Ilustracija

SARAJEVO, 2. aprila (FENA) - Povodom pisanja pojedinih portala, koji se pozivaju na reagovanje portala „Udar“, da se osobe romske nacionalnosti diskriminiraju formulacijom „zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno mjesto prebivališta odnosno boravišta u Federaciji“, koja je navedena u jučerašnjem saopćenju Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću nakon 261. sjednice Vlade FBiH, te traženja izvinjenja i brisanja ove formulacije iz obrazloženja saopćenja, Ured radi istinitog i tačnog informisanja javnosti, upućuje sljedeće pojašnjenje:

U jučerašnjem saopćenju sa 261. sjednice Vlade FBiH, u dijelu koji se odnosi na programe utroška sredstava za oblast zdravstvene zaštite obrazloženo je izdvajanje 50.000 KM za zdravstvenu zaštitu osoba romske nacionalnosti „koje zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno mjesto prebivališta odnosno boravišta u Federaciji BiH“.

Riječ je o odluci koju je za sjednicu Vlade Federacije BiH pripremilo Federalno ministarstvo zdravstva, i u obrazloženju razloga za donošenje odluke ovu formulaciju temeljilo na članu 12. tačka 16. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10).

Naime, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji je na snazi od 2010. godine, utvrđeno je da zdravstvena zaštita stanovništva pod jednakim uslovima na teritoriji Federacije, obuhvata  „zdravstvenu zaštitu lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Federaciji“,  (član 12. tačka 16.).

Iz navedenog pojašenjenja, jasno je da je Ured u saopćenju koristio obrazloženje zasnovano na zakonskoj odredbi koja je na snazi, i u primjeni, već deset godina, te na osnovu koje je resorno ministarstvo i pripremilo odluku za sjednicu Vlade.

Stoga su netačni navodi da se radi „o diskriminaciji i predrasudama“ prema romskoj populaciji ovakvim obrazloženjem, već je riječ isključivo o citiranju zakonskih odredbi. 

Naglašavamo da donošenje jučerašnje odluke ima za cilj jedino stvaranje uslova da pripadnici romske nacionalnosti ostvaruju prava na zdravstvenu zaštitu.

Ovim putem izražavamo žaljenje što je obrazloženje odluke o zdravstvenoj zaštiti osoba romske nacionalnosti, ponavljamo isključivo zasnovano na citiranju člana Zakona o zdravstvenoj zaštiti, dovelo do pogrešne interpretacije i izazvalo negativne reakcije.

(FENA) D.J.