Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naše stranke

Saopćenje

Povodom imenovanja Sedina Kahrimana na poziciju predsjednika Kantonalnog odbora SDA u Sarajevu reagovala je Nasiha Pozder, zastupnica Naše stranke u Parlamentu FBiH. Ona ukazuje da se to imenovanje kosi s Kahrimanovom pozicijom u BH Telecomu.

„Zakon o javnim preduzećima u FBiH zabranjuje imenovanja na pozicije u upravi preduzeća licima koja vrše funkcije u političkim strankama. To je zabranjeno i po Statutu BH Telecoma. Međutim, trenutno imamo situaciju da generalni direktor BH Telecoma, izabran na mandatni period od četiri godine, obnaša funkciju predsjednika Kantonalnog odbora političke organizacije. Jasno je da se radi o povredi Zakona i Statuta. Odluka o imenovanju Sedina Kahrimana na poziciju generalnog direktora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo donijeta je 28. 8. 2020. S obzirom na to da je donijeta za period od četiri godine, ona bi morala biti još na snazi. Ipak, postavila sam pitanje Vladi da li ta odluka još vrijedi. Ako je tako, da li će, nakon imenovanja Sedina Kahrimana za predsjednika Kantonalnog odbora SDA Sarajevo, Nadzorni odbor BH Telecoma donijeti odluku o razrješenju generalnog direktora? Podsjećam, radi se o preduzeću čijih je 90% dionica u vlasništvu građanki i građana Federacije Bosne i Hercegovine i ne smije biti podložno stranačkim interesima.

Ono na šta bih još željela skrenuti pažnju jest koliko je politika SDA neprincipijelna i koliko stranačke interese stavlja ispred državnih. Naime, iako kao direktor Kahriman ima obavezu da ovo preduzeće osnažuje, njega od njegove primarne obaveze SDA odvlači zadužujući ga da spašava njihov kantonalni odbor. Još jednom podsjećam, radi se o preduzeću koje je u 90-postotnom vlasništvu FBiH, ali i koje je 2019. godine bilo najpoželjniji poslodavac u javnom sektoru. Dakle, SDA-u je trenutno preči kantonalni odbor od  takvog preduzeća. Ne smijemo postati imuni na praksu, koja je na snazi već decenijama, da se u uprave javnih preduzeća imenuju kadrovi iz SDA i drugih vladajućih stranaka.“

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.