Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Platforme za progres

Saopćenje

Povodom planirane izgradnje dvije mini hidroelektrane (mHE) „Elektrobosna“ i „Pijavice“ u  općini Jajce, kao i ostalih planiranih mHE na rijekama Bosne i Hercegovine, Platforma za progres se izričito protivi investicijama ove vrste. Mišljenja smo da mHE uništavaju biljni i životinjski svijet, te narušavaju prirodnu ravnotežu i nisu društveno najkorisniji proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE).

Platforma za progres zagovara i stimuliše razvoj energetskog sektora, ali na osnovama koje nemaju tako devastirajući utjecaj na prirodnu sredinu, mikro-klimu i biodiverzitet, te minimiziraju eksterne troškove (osim investicionih I troškova održavanja) i u skladu su sa međunarodno preuzetim obavezama kao i zadatim smjernicama za efikasan i ekološki prihvatljiv razvoj energetskog sektora.

Vodopad na Plivi je jedini vodopad na svijetu u centru grada! Trend izgradnje mHE je stigao i do Jajca, gdje se planira izgradnja dvije mHE „Elektrobosna“ i „Pijavice“, tek nekoliko stotina metara od historijski značqjne zgrade AVNOJ-a, tik uz korito rijeke Pliva. Bitno je istaći da rijeka Pliva čini najznačajniju pritoku rijeke Vrbas u čijem slivu živi preko 300.000 stanovnika. Trend izgradnje mHE je povoljna opcija za investitore otkad su Vlade Federacije BiH i Republike Srpske usvojile tzv. feed-in tarife, te na taj način subvencioniraju investicione troškove. Ovako agresivan pristup izgradnji dovodi do konflikta investitora sa interesima stanovništva u lokalnim zajednicama, turističkim i ekološkim organizacijama koje se bore za zaštitu životne sredine.

Platforma za progres nastavlja zastupati isključivo interese građana ove zemlje uključujući i gradane Jajca u njihovoj borbi protiv neodgovornog odnosa prema prirodi!

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.