Ekologija

FBiH - Za zbrinjavanje otpada u Sarajevu 204.300 KM

Saopćenje, Foto/Vlada FBiH

SARAJEVO, 26. Jula (FENA) – Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo danas je s direktorom KJKP Rad d.o.o. Sarajevo Selimom Babićem potpisala Ugovor o sufinansiranju projekta odlagališta inertnog materijala građevinskog otpada i postrojenja za recikliranje građevinskog otpada u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Projekt će biti sufinansiran sa 204.300 KM, a sredstva su dodijeljena putem javnog poziva na osnovu Odluke Federalne vlade u okviru Akcionog plana strategije okoliša za 2018. godinu - podrška regionalnim centrima za upravljanje otpadom i regionalnim sanitarnim deponijama za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji BiH.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma očekuju da će sredstva doprinijeti uspješnoj realizaciji ovog projekta i unapređenju sistema upravljanja otpadom uopće.

- Pitanje zaštite životne sredine je ključno u pogledu zaštite zdravlja i života naših građana, te ćemo i dalje podržavati slične projekte i raditi na unapređenju sistema zbrinjavanja otpada u skladu sa standardima Evropske unije i uz primjenu savremenih tehnologija - sapćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(FENA) E.F.