Vladin i nevladin sektor o jedinstvenim pravima za porodilje

SARAJEVO, 19. jula (FENA) - Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti raznih nivoa i nevladinog sektora dogovorili su danas u Sarajevu određene zaključke koji bi trebalo da poprave postojeće stanje i doprinesu izjednačavanju prava porodilja po osnovu visine naknada na području FBiH. Na istom tragu je donošenje i novog zakonskog rješenja koji priprema resorno federalno ministarstvo.