Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

SARAJEVO, 17. jula (FENA) - Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u saradnji sa Službom za zapošljavanje organizovalo je radni sastanak sa volonterima koji su se našli na Konačnoj listi kandidata za obavljanje volonterskog staža, a pripadaju boračkoj populaciji.