Deminirano 59.716 kvadratnih metara površine na Lisači

KALESIJA, 7. novembra (FENA) - Oružane snage Bosne i Hercegovine su civilnim vlastima Općine Kalesija predale na korištenje 59.716 kvadratnih metara očišćene površine od mina na lokalitetu Lisača. (Video FENA/RTV TK).