Reforma socijalne zaštite -Najbolja socijalna politika je zapošljavanje (VIDEO)

SARAJEVO, 14. februara (FENA) - Fondacija za socijalno uključivanje u BiH, Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) i Koalicija marginalizovanih grupa u BiH (KOMA) organizirali su danas u javnu debatu na kojoj su, zajedno s predstavnicima resornog federalnog ministarstva, razgovarali o reformi socijalne zaštite u Federaciji BiH.