Bera: Osigurati ljudsko pravo parovima koji ne mogu dobiti potomstvo

SARAJEVO, 23. oktobra (FENA) - Pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera izjavila je danas na centralnoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom koja je organizirana u Parlamentu Federacije BiH, da ovaj zakon polazi od definicije steriliteta Svjetske zdravstvene organizacije kojom se definiše da je sterilitet bolest.