Selimić: Tražimo da se ispravi diskriminacija načinjena prošle godine