Bijeg od vrelog asfalta građani traže na Vrelu Bosne i Bijambaram