Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu SBŽ-a za smanjenje stope obveznog zdravstvenog osiguranja