Čampara: Imamo dovoljno snage da odgovorimo na ove izazove