Predstavljena knjiga "Bošnjačka usmena lirika" autorice Nirhe Efendić