Otkriveno spomen-obilježje ubijenom dječaku Nerminu Divoviću