Iranski kulturni centar dodijelio 20 diploma svršenicima kursa perzijskog jezika