Wigemark: Zemlje aspirantice ne mogu praviti selekciju obaveza