Prednacrt zakona o demobilisanim borcima bit će upućen Vladi FBiH

SARAJEVO, 25. maja (FENA) - Prednacrt zakona o demobilisanim borcima, koji treba ujednačiti njihova prava na području Federacije, u roku od 15 dana bit će upućen na razmatranje Vladi Federacije BiH. Foto FENA/Emir Burlovic