Borovac: Svjesni smo doprinosa koji bh. dijaspora ima na razvoj BiH